1
00:00:05,285 --> 00:00:07,285
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,635 --> 00:00:12,224
Je ušlechtilejší mít kuráž
při přemáhání vašich obav,

3
00:00:12,356 --> 00:00:16,747
než analyzovat veškeré
problémy a nic nedělat.

4
00:00:17,075 --> 00:00:20,913
Velké věci jsou dosaženy
podstoupením velkých nebezpečí.

5
00:00:21,349 --> 00:00:23,332
- Kam letíte?
- Normální zásobovací let.

6
00:00:23,432 --> 00:00:25,255
- Na které lodi?
- Na Barkeithu.

7
00:00:25,331 --> 00:00:28,345
Jestli je to zásobovací loď,
může být plná zbraní.

8
00:00:28,460 --> 00:00:31,076
Vezmeme Plejtváka
a pověsíme se za Barkeitha.

9
00:00:31,216 --> 00:00:35,278
Chrissie, potřebuju laskavost. Za někým
bych měl ještě zajít, zařídíte to?

10
00:00:35,438 --> 00:00:39,188
Naše protomolekula je v bezpečí
a neptej se mě kde.

11
00:00:39,266 --> 00:00:43,535
Cortazar byl podle mých zdrojů unesen
ze zabezpečeného výzkumného zařízení

12
00:00:43,600 --> 00:00:45,131
úderným týmu z Pásu.

13
00:00:45,226 --> 00:00:48,557
Ten kontejner, do kterého zavřeli
Monicu, měla vyzvednout loď,

14
00:00:48,626 --> 00:00:50,422
Zmeya, letí sem.

15
00:00:50,644 --> 00:00:52,341
Myslí, že Monica tam pořád je.

16
00:00:52,512 --> 00:00:54,494
Umístím do kontejneru svý lidi

17
00:00:54,601 --> 00:00:57,651
a až ho otevřou,
sebereme je i tu loď.

18
00:00:57,767 --> 00:01:00,445
- Vím, že je tu Filip.
- Nechce s tebou nic mít.

19
00:01:02,952 --> 00:01:05,491
Opustila jsi mě, odhodila jako odpadky.

20
00:01:05,599 --> 00:01:07,457
Nikdy jsem tě nepřestala milovat.

21
00:01:08,088 --> 00:01:09,637
Co se děje?

22
00:01:10,240 --> 00:01:12,394
Připrav ji na odlet, letí s náma.
........