2
00:00:01,175 --> 00:00:04,053
V minulých dílech:

3
00:00:04,095 --> 00:00:06,514
Všichni duševně nemocní jsou Romulané.

4
00:00:06,556 --> 00:00:09,726
Jediní Romulané, kteří kdy
byli asimilováni, pokud vím.

5
00:00:12,228 --> 00:00:13,980
- Hugh?
- Vítejte.

6
00:00:14,063 --> 00:00:15,189
Někoho hledám.

7
00:00:15,231 --> 00:00:19,068
- Doktorka Soji Asha.
- Můžete mě za ní hned dovést?

8
00:00:19,110 --> 00:00:23,322
Myslím, že už brzy odhalí, co je zač.

9
00:00:23,364 --> 00:00:24,824
V noci jsem zase měla ten sen.

10
00:00:24,866 --> 00:00:29,954
Když ji přiměju vyprávět o svých snech,
ty informace tam všechny jsou.

11
00:00:29,996 --> 00:00:31,581
Včetně polohy své domovské planety.

12
00:00:31,622 --> 00:00:37,420
- Otevírám dveře a vstupuji dovnitř.
- Co vidíš?

13
00:00:37,462 --> 00:00:42,216
Vidím dva měsíce, rudé jako krev,
a blesky. Tolik blesků.

14
00:00:42,258 --> 00:00:45,136
- Výborně, bratříčku.
- Našla jsi domov.

15
00:00:45,178 --> 00:00:47,555
Nareku!

16
00:00:47,597 --> 00:00:49,557
Byla aktivována.

17
00:00:57,148 --> 00:00:59,275
Soji?

18
00:00:59,317 --> 00:01:01,944
- Víte, co se to se mnou děje?
- Ano. Rychle.

19
00:01:01,986 --> 00:01:03,988
Jsou v nějakým maléru.

20
00:01:04,030 --> 00:01:08,743
- Tahle věc nás dostane do bezpečí.
- Prostorový trajektor.

21
00:01:08,785 --> 00:01:10,286
Musíme jít hned.

22
00:01:10,328 --> 00:01:13,164
- Sejdeme se jinde.
- Jinde? Kam chceš zmizet?

23
00:01:13,206 --> 00:01:14,832
Nepenthe.
Sejdeme se tam.

24
........