2
00:00:02,743 --> 00:00:04,954
V minulých dílech:

3
00:00:04,995 --> 00:00:06,705
Pořád to úplně nechápu.

4
00:00:06,747 --> 00:00:09,375
Ale vím, že se ti stalo
něco skutečně zlého.

5
00:00:09,458 --> 00:00:12,837
Ty sice nemáš mámu a tátu,
ale máš kapitána Picarda.

6
00:00:12,878 --> 00:00:14,755
- Já nemám Picarda.
- Ale mohla bys mít.

7
00:00:14,797 --> 00:00:17,633
A on by mohl mít tebe.
A měli byste jeden druhého.

8
00:00:17,675 --> 00:00:21,011
Ve svým životě už jsem jednoho
hrdinskýho kapitána měl.

9
00:00:21,053 --> 00:00:23,305
To poslední, co potřebuju, je další.

10
00:00:23,347 --> 00:00:30,980
Je to 10 let a pořád nemůžu zavřít oči, abych
neviděl jak se mu krev a mozek rozprskly po stěně.

11
00:00:33,649 --> 00:00:36,610
Tuhle krychli jim jednou
provždy sebereme.

12
00:00:36,652 --> 00:00:39,113
To skoro znělo jako porušení dohody.

13
00:00:41,365 --> 00:00:43,159
Aktivuj královninu celu...

14
00:00:43,200 --> 00:00:46,996
A pro případ,
že byste mě potřeboval.

15
00:00:47,037 --> 00:00:51,041
- Udejte důvod lékařské pohotovosti.
- Vypnout PZH.

16
00:00:54,128 --> 00:00:55,755
Kéž bych nevěděla to, co vím.

17
00:00:55,796 --> 00:00:57,631
Kéž by mi to neukázali.

18
00:00:59,341 --> 00:01:04,263
Narek, agent Tal Shiaru, hledal
implantovanou vzpomínku na skutečné místo.

19
00:01:04,305 --> 00:01:09,643
A když jsem mu řekla o těch blescích a měsících,
odpověděl: „Našla jsi domov.“

20
00:01:09,685 --> 00:01:12,521
Chci ti pomoci
dostat se domů.

21
00:01:13,397 --> 00:01:17,610
Někdo se na nás pověsil.
Určitě už od té krychle.

22
00:01:37,963 --> 00:01:47,973
Naše pramatky dorazily do této soustavy,
když se snažili vyřešit hádanku Osmihvězdy.

23
00:01:49,183 --> 00:01:57,024
........