2
00:00:01,561 --> 00:00:04,647
V minulých dílech...

3
00:00:04,689 --> 00:00:06,149
Riosi, to je doktorka Asha.

4
00:00:06,190 --> 00:00:11,779
Když se objevila ta holka...
povím ti, Raffi, je úplně stejná.

5
00:00:11,821 --> 00:00:15,033
Byli to syntetici.
Proto museli zemřít.

6
00:00:15,074 --> 00:00:18,828
Já to viděla, Picarde,
Oh mi to ukázala.

7
00:00:18,870 --> 00:00:23,708
Když nebudeme rychle jednat, a nezničíme
jakoukoli stopu umělého vytvořeného života...

8
00:00:23,750 --> 00:00:26,502
Peklo se vrátí.

9
00:00:27,545 --> 00:00:28,796
Tady bydlela borgská královna?

10
00:00:28,838 --> 00:00:31,090
Buď můžu vysvětlovat
nebo převzít kontrolu nad krychlí.

11
00:00:32,550 --> 00:00:34,427
Jsme Borgové.

12
00:00:35,553 --> 00:00:36,512
Teď.

13
00:00:38,389 --> 00:00:40,266
Ne!

14
00:00:40,308 --> 00:00:46,564
Raffi řekla, že jí Romulané říkali Ničitel.
Co když měli pravdu?

15
00:00:47,649 --> 00:00:50,735
- Jsem v pořádku.
- Maddox opustil Zemi hned po zákazu.

16
00:00:50,777 --> 00:00:53,071
Možná se uchýlil na planetu
se dvěma rudými měsíci.

17
00:00:53,112 --> 00:00:56,908
A dál se snažil stvořit
umělou formu života.

18
00:00:56,949 --> 00:01:02,121
Narek zjistil, kde je hnízdo syntetiků.
Čeká nás práce.

19
00:01:02,163 --> 00:01:06,084
Kapitáne Riosi,
vemte mě prosím domů.

20
00:01:06,125 --> 00:01:07,585
Rozumím.

21
00:01:21,307 --> 00:01:25,853
Prosím ať to skončí, ať to skončí,
ať to skončí, ať to skončí...

22
00:01:35,613 --> 00:01:39,367
Chronitonové štíty drží na 90 %.

23
00:02:07,603 --> 00:02:11,065
Soustava Ghulion.
Čtvrtá planeta.
........