1
00:00:23,720 --> 00:00:25,160
Kdo je tam?

2
00:00:26,280 --> 00:00:27,320
Co chceš?

3
00:00:27,960 --> 00:00:29,720
<i>Ruce pryč od mé dcery.</i>

4
00:00:29,800 --> 00:00:32,000
Nezáleží na tom, kdo jsem.

5
00:00:32,560 --> 00:00:34,840
Co se týče tvé dcery,
záleží jen na tobě.

6
00:00:35,400 --> 00:00:37,480
<i>Máš něco, co patří mě.</i>

7
00:00:37,560 --> 00:00:38,520
Co?

8
00:00:39,080 --> 00:00:40,400
Premiéra.

9
00:00:41,240 --> 00:00:42,480
Kdo jsi?

10
00:00:42,560 --> 00:00:45,400
<i>Adame, ty mě neposloucháš.
Máme málo času.</i>

11
00:00:45,480 --> 00:00:47,600
Nemám v úmyslu ublížit Shiře,

12
00:00:47,680 --> 00:00:49,840
mimochodem je to roztomilé děvče.

13
00:00:50,440 --> 00:00:52,120
Ale pokud chceš,
aby zůstala roztomilá,

14
00:00:52,200 --> 00:00:53,960
musíš mi dát Netzera.

15
00:00:54,520 --> 00:00:56,120
Premiér je mrtvý.

16
00:00:56,200 --> 00:00:59,280
<i>Za hodinu budu
v parku na Reissově ulici.</i>

17
00:00:59,360 --> 00:01:00,520
<i>Přijď sám.</i>

18
00:01:00,600 --> 00:01:03,760
A když říkám "sám“,
nedělám si legraci.

19
00:01:04,319 --> 00:01:09,029
Nechci, aby mě někdo nutil
dělat to, co nechci dělat.

20
00:01:19,401 --> 00:01:23,784
Bnei Aruba (Rukojmí)
2.řada, 8.díl

21
00:01:27,980 --> 00:01:32,076
"Amsalemovi"

22
00:01:54,760 --> 00:01:56,080
Michalko?!

23
00:01:57,240 --> 00:02:00,076
Proč nezvedáš telefon?

24
........