1
00:01:05,112 --> 00:01:06,635
Ahoj, kluci.

2
00:01:10,188 --> 00:01:12,233
Jak se vám bude líbit tohle?

3
00:01:19,502 --> 00:01:20,790
Zatím.

4
00:01:52,764 --> 00:01:55,463
Klid, klid, klid. V pořádku.

5
00:02:01,844 --> 00:02:03,254
Higginsová?

6
00:02:03,564 --> 00:02:04,974
Higginsová!

7
00:02:06,481 --> 00:02:08,419
- Higginsová!
- Ano, Magnume.

8
00:02:08,449 --> 00:02:11,549
Neřvi. Jsem tady.
Dobře, kluci.

9
00:02:16,021 --> 00:02:20,024
Upřímně, jsem trochu zklamaná.
Měl ses sem jen vloupat

10
00:02:20,058 --> 00:02:23,008
a ukrást Ferrari,
abys otestoval má vylepšení.

11
00:02:23,038 --> 00:02:26,471
Pro někoho s tvým výcvikem
a zkušenostmi to mělo být snadné.

12
00:02:26,501 --> 00:02:29,978
- Fajn pokus s tou psí píšťalkou.
- Jak jsi to věděla?

13
00:02:30,008 --> 00:02:34,109
Nainstalovala jsem měřiče zvuku,
detekují vysokofrekvenční zvuky.

14
00:02:34,139 --> 00:02:37,222
Takže když přišli kluci,
nandala jsem jim sluchátka.

15
00:02:37,252 --> 00:02:38,980
Hodní kluci. Jděte dovnitř.

16
00:02:43,239 --> 00:02:44,701
- To není fér.
- Proč?

17
00:02:44,731 --> 00:02:48,432
Předvídám způsob, jakým přese mě
pronikneš a přijímám opatření.

18
00:02:48,462 --> 00:02:51,785
To, co jsi řekla,
hraničí s nevhodným

19
00:02:51,815 --> 00:02:53,478
a cítím se velmi zneužit.

20
00:02:53,502 --> 00:02:56,805
Prosím, Magnume.
Jsi jen naštvaný, že jsi selhal.

21
00:02:56,835 --> 00:03:01,218
O čem... Neselhal. Podváděla jsi.
Měřiče zvuku? Kdo to dělá?

22
00:03:01,248 --> 00:03:04,010
Magnume, neexistuje
........