1
00:00:01,000 --> 00:00:04,720
Necítíš se někdy, že žiješ
na milost svých myšlenek,

2
00:00:04,720 --> 00:00:06,320
jako by tě měly udusit?

3
00:00:06,320 --> 00:00:08,680
- Ne.
- Medituješ?

4
00:00:08,680 --> 00:00:10,000
Nikdy jsem nepotřeboval.

5
00:00:10,000 --> 00:00:11,680
Jsem velmi
klidný člověk.

6
00:00:11,680 --> 00:00:13,720
Nejsi nikdy
sužován svědomím?

7
00:00:13,720 --> 00:00:15,440
Ne.

8
00:00:15,440 --> 00:00:17,080
- Je to znepokojující?
- Neutuším.

9
00:00:17,080 --> 00:00:19,360
Udělal jsi někdy
něco špatného?

10
00:00:19,360 --> 00:00:23,880
- Neustále.
- Pak jo, je to trochu znepokojivé.

11
00:00:23,880 --> 00:00:27,080
Nějaký pokrok s New Yorkem?

12
00:00:27,080 --> 00:00:29,400
Přemýšlím nad tím,
že požádám Mary o pomoc.

13
00:00:29,400 --> 00:00:31,280
Jo? Co by mohla udělat?

14
00:00:31,280 --> 00:00:33,560
Má konexe.

15
00:00:33,560 --> 00:00:35,360
- Jak to vypadá s Itálií?
- Rumunsko.

16
00:00:35,360 --> 00:00:36,880
Věděl jsem,
že to je Rumunsko?

17
00:00:36,880 --> 00:00:38,220
Nevím, tím myslím,

18
00:00:38,520 --> 00:00:40,720
že je to jak házet
šipku na glóbus, prostě...

19
00:00:40,720 --> 00:00:42,480
- Jak to vypadá s Rumunskem?
- Netuším.

20
00:00:42,480 --> 00:00:45,200
Obvykle někdo tyhle věci
za mě vyřeší.

21
00:00:45,200 --> 00:00:47,200
- Georgia říká, že bych mohl řídit!
- Umíš řídit?

22
00:00:47,200 --> 00:00:49,480
........