1
00:00:56,265 --> 00:00:59,977
<i>Drahá pani Turnerová,
som Leanne Graysonová.</i>

2
00:01:01,562 --> 00:01:05,607
<i>Mám 18 rokov a pochádzam zo slušnej,
milujúcej rodiny vo Wisconsine.</i>

3
00:01:10,863 --> 00:01:15,492
<i>Verím, že ma zhodnotíte ako zodpovednú
a mravnú opatrovateľku Vášho syna.</i>

4
00:01:17,452 --> 00:01:19,955
<i>Spravím všetko preto,
aby ste boli spokojná</i>

5
00:01:20,038 --> 00:01:21,707
<i>a aby som zapadla do rodiny.</i>

6
00:02:05,542 --> 00:02:07,669
- Máš ho?
- Koho?

7
00:02:34,988 --> 00:02:36,740
Ulica Spruce, číslo 9780.

8
00:02:37,783 --> 00:02:40,452
Je to naliehavé.
Je to otázka života a smrti.

9
00:02:42,412 --> 00:02:43,914
Je preč.

10
00:02:44,581 --> 00:02:46,041
A Leanne tiež.

11
00:02:47,459 --> 00:02:49,294
Počuješ?

12
00:02:49,378 --> 00:02:51,004
Zobrali Jericha.

13
00:02:52,172 --> 00:02:53,173
Komu si volala?

14
00:02:53,757 --> 00:02:55,634
Polícii. Komu asi?

15
00:02:56,885 --> 00:02:59,429
Nestoj tam len tak! Rob niečo!

16
00:03:11,775 --> 00:03:12,776
JE TO CHLAPČEK!

17
00:03:21,285 --> 00:03:23,620
<i>Správne! Si šikula.</i>

18
00:03:30,043 --> 00:03:33,046
<i>Oficiálne počty zatiaľ neboli zverejnené,</i>

19
00:03:33,130 --> 00:03:38,719
<i>no medzi mŕtvymi je údajne
aj domnelý vodca sekty May Markham.</i>

20
00:03:39,178 --> 00:03:40,846
Ona. Táto žena.

21
00:03:40,929 --> 00:03:45,184
Táto žena bola dnes ráno v mojom dome
a zobrala Jericha.

22
00:03:46,059 --> 00:03:48,812
Madam, takže vaše dieťa
vám ukradla mŕtva žena?

23
00:03:49,354 --> 00:03:50,355
Čo... Nie.
........