1
00:00:12,208 --> 00:00:17,542
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:36,375 --> 00:01:39,083
Dobré ráno, sluníčko.

3
00:01:45,500 --> 00:01:47,917
Svíčka bez dortu? To jako fakt?

4
00:01:48,000 --> 00:01:52,750
Dort ze světla a lidského tepla. Nový
recept Matky Luny. Upekly jsme ho spolu.

5
00:01:53,667 --> 00:01:58,917
<i>Hodně štěstí, zdraví!</i>
<i>Hodně štěstí, zdraví, milá Vicenzo,</i>

6
00:01:59,000 --> 00:02:02,250
<i>hodně štěstí, zdraví!</i>

7
00:02:02,333 --> 00:02:06,208
Hurá, Vicenzo! Všechno nejlepší, zlatíčko.

8
00:02:07,458 --> 00:02:11,958
- Díky, mami.
- Osmnáct oběhnutí slunce.

9
00:02:12,042 --> 00:02:14,708
Je mi 18 let. Už máš dospělou dceru.

10
00:02:14,792 --> 00:02:18,792
- Pro Bohyni! Co sis přála?
- Poznat svého otce. Pochopitelně.

11
00:02:19,958 --> 00:02:25,875
Zlatíčko, to si přeješ
i k osmnáctinám pořád to samé?

12
00:02:25,958 --> 00:02:29,250
- Jo! To to s tebou nehne?
- Ne.

13
00:02:29,333 --> 00:02:33,250
- Nechápeš, jak moc to pro mě znamená?
- Samozřejmě že chápu.

14
00:02:33,333 --> 00:02:39,458
- A i přesto to s tebou nijak nehne?
- Ani trošičku.

15
00:02:40,167 --> 00:02:43,250
- Myslíš, že máš vždycky pravdu.
- Taky mám!

16
00:02:43,333 --> 00:02:49,000
- No tak, mami. Mám právo to vědět.
- Ale Měsíc není v konjunkci s Jupiterem.

17
00:02:49,083 --> 00:02:51,667
Jseš děsně necitlivá, víš to?

18
00:02:52,667 --> 00:02:57,083
- Zlatíčko, potřebuju s tebou mluvit.
- Nemám ti co říct.

19
00:02:57,167 --> 00:03:00,292
Tak jenom poslouchej,
mluvit budu já. Měla jsem sen.

20
00:03:00,375 --> 00:03:02,958
- Je to tu.
- Nebudu tě nutit objímat kozy.

21
00:03:03,042 --> 00:03:08,708
- Dvanáct koz, mami! Dvanáct!
- Jo. Měla jsem sen o jednom písmenu.

22
00:03:08,792 --> 00:03:14,125
........