1
00:00:28,542 --> 00:00:33,958
Ve východní Evropě
vypukla krvavá občanská válka.

2
00:00:36,542 --> 00:00:42,958
Nově vzniklou hranici bez zákona
hlídají americké mírové jednotky.  

3
00:00:43,333 --> 00:00:46,542
<i>Tady Chřestýš. Jsou tu rukojmí.</i>

4
00:00:46,667 --> 00:00:47,500
<i>Rozumím.</i>

5
00:00:51,042 --> 00:00:53,458
Na vlastní oči ho vidělo jen pár lidí.

6
00:00:53,542 --> 00:00:54,542
<i>Vypusťte gumpy!</i>

7
00:00:58,292 --> 00:00:59,333
<i>Rychle!</i>

8
00:01:00,833 --> 00:01:06,500
nasadil Pentagon poprvé do aktivní služby
robotické vojáky zvané Gumps.

9
00:01:11,167 --> 00:01:15,250
<i>Byla tu podomácku vyrobená bomba.</i>
<i>Máme po gumpech. Dál se nedostaneme!</i>

10
00:01:15,333 --> 00:01:16,708
<i>Seržo, je to léčka!</i>

11
00:01:18,125 --> 00:01:19,333
<i>Kurva, jsou všude!</i>

12
00:01:21,167 --> 00:01:22,250
Kryjte se!

13
00:01:27,917 --> 00:01:28,958
Schovejte se!

14
00:01:30,750 --> 00:01:32,208
<i>Musíme se stáhnout.</i>

15
00:01:33,708 --> 00:01:36,125
Nepřítel na západním stanovišti!

16
00:01:36,208 --> 00:01:37,208
Máme raněného!

17
00:01:37,292 --> 00:01:40,708
- Kurva! Sundali nám OT!
- Seržo, musíme se stáhnout!

18
00:01:40,792 --> 00:01:42,458
Nikoho tu nenechám!

19
00:01:45,167 --> 00:01:47,250
<i>Bigfoote, kde jsi? Přepínám!</i>

20
00:01:48,083 --> 00:01:50,292
<i>Už se blížím. Postupujeme?</i>

21
00:01:50,375 --> 00:01:52,292
<i>Ne, dál se nedostaneme. </i>

22
00:01:52,375 --> 00:01:55,917
<i>Asi jsme přišli o všechny gumpy</i>
<i>a máme tam muže. Přepínám.</i>

23
00:01:57,083 --> 00:01:59,417
Vidím hovno! Kde jsou gumpové?

24
00:01:59,500 --> 00:02:01,667
........