1
00:01:07,542 --> 00:01:14,083
PŮVODNÍ FILM NETFLIX

2
00:01:50,583 --> 00:01:55,833
DRAHÁ ANU A

3
00:01:57,208 --> 00:01:59,500
Napište to později, jestli vás bolí ruka.

4
00:02:01,458 --> 00:02:03,000
Můžete to zastavit?

5
00:02:05,375 --> 00:02:06,542
Paní Nayan…

6
00:02:09,208 --> 00:02:10,792
Nerušte mě, když píšu.

7
00:02:13,833 --> 00:02:15,250
Mám vlastní tempo.

8
00:02:30,250 --> 00:02:31,417
Děkuji.

9
00:02:31,500 --> 00:02:32,500
Moc pěkné!

10
00:02:32,583 --> 00:02:34,167
- Ještě černou tečku.
- Anu…

11
00:02:34,250 --> 00:02:35,917
Páni! Vypadáš nádherně.

12
00:02:36,000 --> 00:02:37,792
Děkuji. To není těžké.

13
00:02:37,875 --> 00:02:40,250
Omlouvám se za zpoždění.
Schůze se protáhla.

14
00:02:40,333 --> 00:02:42,042
Kdybys nepřišel včas…

15
00:02:42,125 --> 00:02:44,542
Jak bych mohl? Propásl jsem
někdy tvé vystoupení?

16
00:02:46,333 --> 00:02:47,708
Obecenstvo je dnes skvělé.

17
00:02:48,333 --> 00:02:49,667
- Ale Anu…
<i>- </i>Mami…

18
00:02:49,750 --> 00:02:50,750
Co je?

19
00:02:50,833 --> 00:02:53,625
Nekouřila jsem, když jsi byla těhotná.

20
00:02:54,292 --> 00:02:55,708
Nebudu kouřit, neboj.

21
00:02:55,792 --> 00:02:58,875
Jen ji držím. Jsi jako mravnostní policie.

22
00:02:58,958 --> 00:03:00,542
- Vážně…
- Klid.

23
00:03:00,625 --> 00:03:02,417
Za pět minut jdete na scénu, madam.

24
00:03:02,500 --> 00:03:04,792
Já vím. Potřebuju se uvolnit.
........