1
00:00:06,006 --> 00:00:08,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:26,192 --> 00:00:29,863
Božíčku! Nečekala jsem,
že jednou budu splétat vlasy královně.

3
00:00:29,946 --> 00:00:32,323
Čekala jsem,
že dřív budete mrtvá v příkopě.

4
00:00:32,407 --> 00:00:34,743
Proč mi při každém splétání vlasů

5
00:00:34,826 --> 00:00:36,369
musíš připomínat, že umřu?

6
00:00:40,749 --> 00:00:41,916
Copy škodí mozku.

7
00:00:42,792 --> 00:00:45,211
Fajn, ať máme tu korunovaci z krku.

8
00:00:45,295 --> 00:00:47,839
Úklido, přines moje královské bufy.

9
00:00:47,922 --> 00:00:50,258
A co vaše skleněné střevíčky, paní?

10
00:00:53,386 --> 00:00:55,055
Vy smrti neujdete.

11
00:00:55,680 --> 00:00:58,600
BEAN A JEJÍ PÁD

12
00:00:58,683 --> 00:01:02,937
NOUZOVÁ KORUNOVACE
A VĚŠENÍ KOROUHVÍ

13
00:01:03,021 --> 00:01:08,068
Když teď budeš královna,
tak všichni trochu postoupíme po žebříčku?

14
00:01:08,151 --> 00:01:11,738
Říkal jsem si, když jsme tak nerozluční,

15
00:01:11,821 --> 00:01:14,491
že bychom se mohli rozdělit i o trůn.

16
00:01:15,617 --> 00:01:17,577
Existuje koruna pro nejlepší přátele?

17
00:01:17,660 --> 00:01:19,579
Jako tvůj nový královský atentátník

18
00:01:19,662 --> 00:01:22,082
můžu zařídit, aby Elfo komicky,

19
00:01:22,165 --> 00:01:24,918
ale podezřele, spadl ze schodů.

20
00:01:25,001 --> 00:01:26,836
Kluci, to je vážná věc.

21
00:01:26,920 --> 00:01:30,632
Sedět na trůnu znamená
obrovskou, nesnesitelnou zodpovědnost.

22
00:01:30,715 --> 00:01:32,967
Když už, tak to musím dělat správně.

23
00:01:33,051 --> 00:01:34,385
Ano, jistě.

24
00:01:34,469 --> 00:01:37,138
Neodpovědělas mi na tu korunu pro přátele.
........