1
00:00:25,067 --> 00:00:29,446
<i>Když se bojovníci cítí ohroženi,</i>

2
00:00:29,530 --> 00:00:33,200
<i>uchylují se k rituálům,
které si žádají lidskou krev.</i>

3
00:00:33,283 --> 00:00:36,161
<i>V Mexiku tomu
tak bylo za dob Aztéků,</i>

4
00:00:36,245 --> 00:00:39,081
<i>stejně jako teď
za doby drogových dealerů.</i>

5
00:00:42,501 --> 00:00:46,838
<i>Pro potěšení bohů byly
prolity potoky krve.</i>

6
00:00:52,261 --> 00:00:55,639
<i>Od doby, kdy jsem
s novinařinou začínal,</i>

7
00:00:56,306 --> 00:00:59,000
<i>jsem byl svědkem
nevídaných brutalit.</i>

8
00:00:59,977 --> 00:01:02,938
<i>To, co jsem viděl
mě nepustilo dodnes.</i>

9
00:01:03,021 --> 00:01:08,068
<i>Také jsem vyšetřoval zmizení
skupiny mladistvých.</i>

10
00:01:12,072 --> 00:01:17,911
<i>Kolega mě spojil s členem skupiny,
který bych ochoten mluvit.</i>

11
00:01:24,751 --> 00:01:29,423
<i>Na schůzku jsem šel sám.
Do jednoho motelu u dálnice.</i>

12
00:01:55,907 --> 00:01:57,409
Byl tam.

13
00:02:26,146 --> 00:02:27,814
Roztáhni nohy!

14
00:02:37,115 --> 00:02:38,116
Co to je?

15
00:02:38,200 --> 00:02:39,701
To je pro nahrání rozhovoru.

16
00:02:39,785 --> 00:02:41,912
Nic takovýho nepotřebuješ.

17
00:02:42,913 --> 00:02:44,206
Ale ano, potřebuji.

18
00:02:44,289 --> 00:02:49,002
Ne, to co potřebuješ
je zůstat naživu a zapisovat si.

19
00:02:50,169 --> 00:02:53,674
Víš, co by udělali,
kdyby tohle našli?

20
00:03:00,639 --> 00:03:04,840
Když budeš nahrávat rozhovory,
tak moc dlouho žít nebudeš.

21
00:03:09,564 --> 00:03:11,066
Sedni si.

22
00:03:13,944 --> 00:03:15,570
Sedni si už, kurva!
........