1
00:00:09,440 --> 00:00:12,727
Počátkem 80. let...

2
00:00:12,976 --> 00:00:15,715
<i>Dvanáct milionů lidí v naší
zemi jsou nezaměstnaní<i>

3
00:00:15,740 --> 00:00:18,183
<i>1,3 milionu z nich v Kalifornii<i>

4
00:00:18,436 --> 00:00:20,035
<i>více než sto padesát tisíc<i>

5
00:00:20,060 --> 00:00:21,485
<i>přímo tady v Bay Area.<i>

6
00:00:21,589 --> 00:00:23,532
<i>Jako v tomto samozvaném regionu<i>

7
00:00:23,557 --> 00:00:25,300
<i>poblíž železničních tratí v Berkeley.<i>

8
00:00:25,325 --> 00:00:28,904
<i>To jsou podmínky pro
těžké časy a skutečný boj.<i>

9
00:00:28,929 --> 00:00:30,245
<i>S politováním musím říci,<i>

10
00:00:30,270 --> 00:00:32,354
<i>že jsme v nejhorším
ekonomickém chaosu<i>

11
00:00:32,379 --> 00:00:33,600
<i>od Velké hospodářské krize.<i>

12
00:00:34,933 --> 00:00:41,656
"Tady byly děti z americké bopové noci.“
- Jack Kerouac, <i>Na cestě<i>

13
00:00:46,041 --> 00:00:48,252
San Francisco Bay Area.

14
00:00:48,441 --> 00:00:51,736
Nachází se na západním okraji
kontinentálních Spojených států

15
00:00:51,767 --> 00:00:53,800
má dlouhou historii podpory

16
00:00:53,800 --> 00:00:56,338
nové hudby a svobodného projevu.

17
00:00:56,762 --> 00:00:59,528
Od jazzových experimentů

18
00:00:59,553 --> 00:01:03,311
k poezii, po rock and roll.

19
00:01:04,432 --> 00:01:07,935
Do roku 1980 byla
americká ekonomika v recesi.

20
00:01:07,968 --> 00:01:10,528
Dospěla nová skupina teenagerů.

21
00:01:10,553 --> 00:01:12,640
A chtěli novou hudbu.

22
00:01:12,729 --> 00:01:15,217
Něco rychlejšího, něco tvrdšího,

23
00:01:15,616 --> 00:01:17,566
něco, co zrcadlí
jejich vlastní životy

24
........