1
00:00:04,120 --> 00:00:07,360
- Možná jsem netečný.
- Ježíši.

2
00:00:07,360 --> 00:00:10,160
- Nejsi.
- Možná jsem. - Proč?

3
00:00:10,160 --> 00:00:15,640
Protože se pohybuji skrze
čas jako smítko prachu...

4
00:00:15,640 --> 00:00:17,600
Poletuji... jsem přítomen...

5
00:00:18,760 --> 00:00:20,000
ale doopravdy tu nejsem.

6
00:00:20,000 --> 00:00:23,160
Kdy se tyhle konverzace
staly tak poetické?

7
00:00:23,160 --> 00:00:25,480
Jen se bojím,
že se stanu neviditelným.

8
00:00:25,480 --> 00:00:30,600
Bojím se skla a elektřiny.

9
00:00:30,600 --> 00:00:34,920
- Dobře
- Takže žádné žárovky.

10
00:00:34,920 --> 00:00:38,000
- Jasně. - A umírání.
- Jistě.

11
00:00:40,480 --> 00:00:42,680
Tohle ticho není
pro mě dobré.

12
00:00:42,680 --> 00:00:44,200
Měl bys navštívit
terapeuta.

13
00:00:44,200 --> 00:00:45,400
Mám tebe.

14
00:00:45,400 --> 00:00:47,960
- Odebrali mi licenci.
- Opravdu? Proč?

15
00:00:47,960 --> 00:00:51,280
- Pro hrubou nezpůsobilost.
- Ne, než vyprší čas.

16
00:00:51,280 --> 00:00:54,400
Poslední dobou se
zdáš být více

17
00:00:54,400 --> 00:00:57,920
sebepozorovací.

18
00:00:57,920 --> 00:00:59,800
- Vážně?
- Nechápej mě špatně,

19
00:00:59,800 --> 00:01:02,760
ty sis vždycky užíval
mluvit o sobě.

20
00:01:02,760 --> 00:01:04,280
Je toho tolik,
co říct.

21
00:01:04,280 --> 00:01:08,280
Ale začínáš
vypadat trochu...

........