1
00:01:38,130 --> 00:01:40,543
Lukas Franke je hrdina.

2
00:02:43,670 --> 00:02:46,930
<b>HĽADANÝ 1x03</b>
* DÔVERA *

3
00:02:47,258 --> 00:02:50,179
preklad a korekcie:
<b>krny</b>

4
00:03:18,959 --> 00:03:21,262
Sú 2 veci, ktoré nenávidím.

5
00:03:27,322 --> 00:03:28,619
Lietanie

6
00:03:29,241 --> 00:03:32,324
a ľudí, ktorí nedbajú na dobre
mienené varovanie.

7
00:03:37,293 --> 00:03:40,640
- Som unavený a meškám...
- Aj ja som unavená, pán Franke.

8
00:03:44,556 --> 00:03:47,123
Neboli by sme tu, keby
ste nerobili problémy.

9
00:03:47,207 --> 00:03:48,819
Čakajú na mňa v synovej škole...

10
00:03:48,895 --> 00:03:51,340
Prečo máte na rukách výbušniny?

11
00:03:54,114 --> 00:03:55,287
Čo tam mám?

12
00:04:13,410 --> 00:04:17,280
Na to, že nepoznáte Antipode, ste si
celkom blízky so slečnou Arandt.

13
00:04:17,345 --> 00:04:18,808
Chcem ísť za svojím synom.

14
00:04:20,647 --> 00:04:23,508
Práve z tohto dôvodu
som nikdy nemala deti.

15
00:04:23,785 --> 00:04:25,352
Ste príliš emocionálne závislý.

16
00:04:25,432 --> 00:04:29,208
Ak viete, že patrí k Antipode, prečo
tu sedím ja? Prečo nevypočúvate ju?

17
00:04:29,270 --> 00:04:31,925
Lebo ma viac zaujíma
vaša verzia udalostí.

18
00:04:41,713 --> 00:04:43,756
<b>NÁŠ TÍM
SME TU VŽDY PRE VÁS</b>

19
00:04:54,601 --> 00:04:56,803
<b>HORIACI MUŽ Z BERLÍNA</b>

20
00:05:02,358 --> 00:05:03,943
<b>KTO JE ANTIPODE?</b>

21
00:05:42,172 --> 00:05:43,619
- Zdravím.
- Zdravím.

22
00:05:43,621 --> 00:05:48,067
V jej byte sme našli zhodné stopy
výbušnín ako na Frankeho rukách.

........