1
00:00:02,920 --> 00:00:04,720
HBO uvádí

2
00:00:08,600 --> 00:00:10,240
Tohle je původ.

3
00:00:10,680 --> 00:00:14,080
Skupina začala otázkou: Co kdyby
ženy opravdu mohly něco dokázat?

4
00:00:14,200 --> 00:00:16,760
A během pár let
to trochu přerostlo.

5
00:00:17,560 --> 00:00:20,080
Nedávno se z toho
stal spíš dívčí spolek.

6
00:00:20,480 --> 00:00:22,800
Zhruba v tu dobu jsem se
v něm začala angažovat já.

7
00:00:23,760 --> 00:00:26,640
Byla jsem motivovaná zvolením
toho blbého Trumpa

8
00:00:26,840 --> 00:00:29,720
a myslela jsem si, že musíme
něco ve světě dokázat.

9
00:00:29,840 --> 00:00:32,320
A co kdyby ženy
opravdu něco dokázaly?

10
00:00:32,720 --> 00:00:35,400
Navíc mě vzrušoval
tajný rozměr toho všeho.

11
00:00:35,480 --> 00:00:38,880
Jako že nám to nikdo nemůže
překazit, protože o tom nikdo neví.

12
00:00:39,960 --> 00:00:43,000
Ženy, které do toho šly,
zažívaly díky svému odhodlání

13
00:00:43,080 --> 00:00:44,440
báječné věci.

14
00:00:44,520 --> 00:00:47,240
Chtěly si je natrvalo
vrýt do paměti.

15
00:00:47,320 --> 00:00:49,440
Nevím, kdo přesně to byl,

16
00:00:49,520 --> 00:00:52,800
ale někdo každopádně
nadhodil možnost brandingu.

17
00:00:52,920 --> 00:00:55,640
Protože co jiného je budování
principu vlastního já,

18
00:00:56,040 --> 00:00:59,320
než že člověk upřednostní "já"
před strachem?

19
00:01:02,480 --> 00:01:05,880
SLIB

20
00:01:12,400 --> 00:01:14,160
Když jsme byli mladí,

21
00:01:14,320 --> 00:01:19,640
fotili jsme všechno, co vidíme.

22
00:01:19,880 --> 00:01:22,840
........