1
00:00:06,120 --> 00:00:09,640
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,440 --> 00:00:18,880
<i>Sex je jedním</i>
<i>z nejstarších nástrojů špionáže.</i>

3
00:00:19,800 --> 00:00:24,320
Poskytovala sexuální služby,
aby se spřátelila s důležitými lidmi.

4
00:00:24,400 --> 00:00:26,160
<i>Klíčové je oklamat.</i>

5
00:00:26,760 --> 00:00:30,960
Použil muže ke svádění žen a naopak,

6
00:00:31,840 --> 00:00:33,680
aby získal informace.

7
00:00:33,760 --> 00:00:36,560
Je to klasický případ medové pasti.

8
00:00:36,640 --> 00:00:41,400
<i>Medová past je technika</i>
<i>používaná k nalákání cíle.</i>

9
00:00:41,960 --> 00:00:44,520
Pokud nebyly vdané, byly osamělé.

10
00:00:44,600 --> 00:00:48,240
<i>Ve světě špionáže se může všechno.</i>

11
00:00:48,720 --> 00:00:51,880
Neznala význam slova „ne“.

12
00:00:52,880 --> 00:00:57,320
<i>Špioni tajemství získávají</i>
<i>jakýmikoliv prostředky.</i>

13
00:01:22,040 --> 00:01:24,600
MEDOVÁ PAST

14
00:01:25,200 --> 00:01:27,240
<i>Od dob, co existuje špionáž…</i>

15
00:01:27,760 --> 00:01:31,400
<i>existují i špioni ochotní</i>
<i>použít sex jako zbraň…</i>

16
00:01:32,480 --> 00:01:37,360
<i>k nastražení pastí, vydírání</i>
<i>a získání národních tajemství.</i>

17
00:01:41,320 --> 00:01:46,160
Sex a špionáž jdou ruku v ruce
stejně jako sex a život.

18
00:01:46,240 --> 00:01:49,760
Při studiu špionážních operací
se můžete ptát:

19
00:01:49,840 --> 00:01:53,160
„Hraje sex roli v každém z nich?“

20
00:01:53,240 --> 00:01:54,440
Odpověď zní ano.

21
00:01:54,520 --> 00:01:59,560
<i>Jeden případ z roku 2018</i>
<i>ukazuje jak moc svádění,</i>

22
00:01:59,640 --> 00:02:05,280
<i>tak i nový druh ruského tajného agenta,</i>
<i>takzvaného „ilegála“.</i>

23
00:02:05,680 --> 00:02:08,600
........