1
00:01:56,033 --> 00:01:57,034
Prosím.

2
00:01:57,117 --> 00:01:59,995
Neplač tolik, prosím.

3
00:02:03,415 --> 00:02:05,083
Napouštělas vanu?

4
00:02:05,167 --> 00:02:07,920
Při pláči krčí obličej. Podívej.

5
00:02:10,964 --> 00:02:13,300
Vím, žes chtěla soukromí,

6
00:02:14,092 --> 00:02:16,178
ale nemohlas sem aspoň pustit uklízečky?

7
00:02:18,180 --> 00:02:19,431
Dobře.

8
00:02:19,515 --> 00:02:21,308
Co když má hlad?

9
00:02:21,391 --> 00:02:22,434
...kvůli mamince.

10
00:02:22,976 --> 00:02:26,271
- Co když ho nekrmí?
- Jistěže ho krmí.

11
00:02:26,980 --> 00:02:29,691
Lidé neunášejí děti, aby je týrali.

12
00:02:31,777 --> 00:02:34,696
Zkus to. No tak, polož ten telefon.

13
00:02:42,079 --> 00:02:43,372
Dobře.

14
00:02:43,455 --> 00:02:44,456
Jo?

15
00:02:45,541 --> 00:02:46,542
Jo.

16
00:02:47,000 --> 00:02:48,210
Ahoj.

17
00:02:48,836 --> 00:02:51,046
- Ahoj.
- Nemiluje ho.

18
00:02:52,714 --> 00:02:53,715
Ahoj.

19
00:03:03,267 --> 00:03:04,685
Něco poslali!

20
00:03:18,866 --> 00:03:19,992
Co to znamená?

21
00:03:20,075 --> 00:03:21,410
To je vlastně pro mě.

22
00:03:21,493 --> 00:03:24,329
Objednal jsem to
před několika týdny na křtiny.

23
00:03:25,122 --> 00:03:26,248
Pěkný, ne?

24
00:03:33,088 --> 00:03:37,801
Na křtiny se nedává kostým skafandru.

25
........