1
00:00:01,227 --> 00:00:02,894
<i>Minule v "The Amazing Race":</i>

2
00:00:03,082 --> 00:00:06,109
<i>Osm týmů pokračovalo v závodě
přes Zimbabwe.</i>

3
00:00:06,572 --> 00:00:08,519
<i>Tým Texas čekalo velké rozhodnutí.</i>

4
00:00:08,544 --> 00:00:11,275
Takže musíte rozhodnout,
komu předáte "Express Pass".

5
00:00:11,300 --> 00:00:12,300
Alabamě.

6
00:00:12,325 --> 00:00:14,423
Ano!
Máme "Express Pass"!

7
00:00:14,450 --> 00:00:17,923
<i>A brzká chyba posunula
tým Paparazzi na poslední místo.</i>

8
00:00:17,948 --> 00:00:19,259
Jsme poslední?

9
00:00:19,309 --> 00:00:21,183
To byla hloupost.
Sakra!

10
00:00:21,632 --> 00:00:23,139
<i>Přes skok...</i>

11
00:00:24,972 --> 00:00:25,985
<i>krokodýly...</i>

12
00:00:26,039 --> 00:00:27,738
- Ano vidíš to?
- Ano.

13
00:00:27,763 --> 00:00:28,892
<i>a lvy...</i>

14
00:00:28,917 --> 00:00:30,980
<i> ...se Justin a Diana drželi ve vedení.</i>

15
00:00:31,005 --> 00:00:32,464
Cítím se jako Lví král.

16
00:00:33,133 --> 00:00:35,102
<i>Ale poté,
co použili "Express Pass"...</i>

17
00:00:35,127 --> 00:00:36,459
Použijeme "Express Pass".

18
00:00:36,484 --> 00:00:39,065
<i>...Denise a James Earl
zelený tým porazili.</i>

19
00:00:39,090 --> 00:00:40,090
Zvládli jsme to.

20
00:00:40,240 --> 00:00:42,233
<i>A vyhráli etapu. </i>

21
00:00:42,592 --> 00:00:44,919
<i>A nakonec,
chyby při čtení nápovědy...</i>

22
00:00:44,943 --> 00:00:47,057
To není správně.
Musíme si přečíst znovu nápovědu.

23
00:00:47,085 --> 00:00:50,164
........