1
00:00:01,467 --> 00:00:02,844
Viděli jste...

2
00:00:02,927 --> 00:00:06,014
Má dcera Josie je
pod vlivem černé magie.

3
00:00:06,097 --> 00:00:07,849
Hope si myslí,
že Josie dostaneme zpátky.

4
00:00:07,932 --> 00:00:10,768
Hope je v Josiině mysli?

5
00:00:10,852 --> 00:00:12,770
S panem Kirbym mám své plány.

6
00:00:13,563 --> 00:00:15,648
To, že jsi zabil Landona,
není tvoje chyba.

7
00:00:15,732 --> 00:00:17,525
Najdu způsob,
jak vás oba zachránit.

8
00:00:17,900 --> 00:00:20,987
Tu černou magii
chci pro sebe.

9
00:00:21,279 --> 00:00:23,489
Propustíš i je.
Žádná pouta.

10
00:00:26,534 --> 00:00:27,952
Josie, můžeš s ní bojovat.

11
00:00:28,036 --> 00:00:29,912
Už se tě nebojím.

12
00:00:33,875 --> 00:00:36,919
-Alysso, ty jsi...
-Zpátky? Ne zombie?

13
00:00:37,003 --> 00:00:38,463
Nedělej z toho velkou věc.

14
00:00:39,088 --> 00:00:41,841
Má siphonská moc je teď v té minci.

15
00:00:42,383 --> 00:00:44,260
Než na ni budu připravená.

16
00:00:44,510 --> 00:00:46,346
Nekromancer propustil mě i Alyssu,

17
00:00:46,429 --> 00:00:48,431
ale Landon...
Už by měl být vzhůru.

18
00:00:48,931 --> 00:00:50,725
To není náš jediný problém.

19
00:00:53,061 --> 00:00:55,104
Já to nechápu.
Co je s ní?

20
00:00:55,938 --> 00:00:57,231
To nevím.

21
00:00:57,315 --> 00:00:58,775
Ale neprobouzí se.

22
00:01:21,089 --> 00:01:22,965
Mrzí mě, že to došlo až sem...

23
00:01:28,513 --> 00:01:32,183
Kéž bych mohl být s tebou,
........