1
00:00:06,000 --> 00:00:07,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:46,625 --> 00:00:48,208
Asi jsi mě čekal.

3
00:00:50,416 --> 00:00:51,708
Já se tě nebojím.

4
00:00:54,250 --> 00:00:56,875
Nebýt mě, zůstal bys na ulici.

5
00:00:56,958 --> 00:00:59,250
A nakonec bys skončil v base.

6
00:00:59,333 --> 00:01:01,666
Nebo bys byl už dávno mrtvý.

7
00:01:03,250 --> 00:01:04,708
Dal jsem ti nový život.

8
00:01:10,333 --> 00:01:12,250
Tys mě o život připravil.

9
00:01:16,208 --> 00:01:20,000
Nezabiješ mě.
Jsem jediný, kdo zná tvou minulost.

10
00:01:21,125 --> 00:01:23,125
Jen já znám tvé pravé jméno.

11
00:01:24,250 --> 00:01:25,625
Copak tebe nezajímá?

12
00:01:31,541 --> 00:01:32,916
Jmenuju se Stín.

13
00:01:56,208 --> 00:01:57,541
Nezabil jsem tě.

14
00:02:05,125 --> 00:02:05,958
Zdravíčko.

15
00:02:06,625 --> 00:02:07,458
Nápodobně.

16
00:02:09,166 --> 00:02:11,000
- Co chceš?
- Posílá mě Mesut.

17
00:02:11,083 --> 00:02:11,916
Proč?

18
00:02:13,000 --> 00:02:14,708
Mám ti předat tohle.

19
00:02:17,333 --> 00:02:18,333
Co já s tím?

20
00:02:18,416 --> 00:02:21,166
Prý je to za krejčovství.

21
00:02:22,083 --> 00:02:24,708
Strhnul z toho tvůj dluh.

22
00:02:25,291 --> 00:02:27,583
- A mám ti vyřídit…
- Ano?

23
00:02:28,208 --> 00:02:31,083
…že jsi neměl tvrdit, že odsud zmizíš,

24
00:02:31,166 --> 00:02:32,916
když ses tu nakonec zabydlel.

25
........