1
00:00:06,006 --> 00:00:08,008
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,806 --> 00:00:17,183
Přijdu si zase jako v ředitelně.

3
00:00:17,267 --> 00:00:21,271
Na druhou stranu nebudeme po škole,
ale třeba nám naplácají.

4
00:00:21,855 --> 00:00:23,982
- Teď prosím nevtipkuj.
- Jasně.

5
00:00:27,027 --> 00:00:30,280
Dáte si vodu, nebo čaj, nebo…

6
00:00:30,363 --> 00:00:33,074
- Ne, nic, děkujeme.
- Co máte za čaj?

7
00:00:33,158 --> 00:00:34,868
May, pořád o tobě mluví.

8
00:00:37,287 --> 00:00:38,204
V dobrém?

9
00:00:39,122 --> 00:00:40,123
Celkem jo.

10
00:00:40,206 --> 00:00:42,542
Teda… spíš moc ne.

11
00:00:43,168 --> 00:00:45,211
Vlastně ne.

12
00:00:45,712 --> 00:00:46,880
To dává smysl.

13
00:00:47,756 --> 00:00:48,757
Zlomte vaz.

14
00:01:15,492 --> 00:01:16,743
Madam May.

15
00:01:17,994 --> 00:01:19,079
Vítej zpátky.

16
00:01:22,624 --> 00:01:24,209
Tak si to ujasníme.

17
00:01:25,126 --> 00:01:28,755
Máš zákaz ve všech žalářích v New Yorku,
vláčí tě po sítích

18
00:01:28,838 --> 00:01:33,176
za nedostatek soudnosti
a nevhodnou prezentaci povinností dominy.

19
00:01:33,259 --> 00:01:36,805
A k tomu všemu výjezd
k notoricky nebezpečnému klientovi,

20
00:01:36,888 --> 00:01:40,183
který skončil honičkou s policií,
jíž jsi těsně unikla.

21
00:01:40,266 --> 00:01:43,228
S pronájmy máš utrum,
protože už ti nikdo nevěří.

22
00:01:44,104 --> 00:01:45,063
Ještě něco?

23
00:01:45,563 --> 00:01:47,357
To… bodnutí?

........