1
00:00:07,273 --> 00:00:10,445
<i>Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.

2
00:00:10,793 --> 00:00:12,078
subs by (CC BY-NC-SA 4.0)

3
00:00:12,344 --> 00:00:15,350
<i>Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

4
00:00:15,756 --> 00:00:17,843
Pro www.TiTulky.com
XNDRW

5
00:00:18,250 --> 00:00:23,499
<i>…jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,

6
00:00:23,530 --> 00:00:26,703
ale zbav nás od zlého. Amen.

7
00:00:29,442 --> 00:00:30,928
JSI V BEZPEČÍ

8
00:00:31,744 --> 00:00:33,635
BŮH JE S TEBOU

9
00:00:44,725 --> 00:00:46,997
TA DUŠE JE MÁ.

10
00:00:48,741 --> 00:00:50,546
Z vyšší moci,

11
00:00:50,673 --> 00:00:52,685
ve jménu našeho Pána, Ježíše Krista,

12
00:00:52,716 --> 00:00:54,949
přikazuji ti, vyjev své jméno.

13
00:00:55,752 --> 00:00:57,354
NASER SI, ČERNOPRDELNÍKU.

14
00:00:58,758 --> 00:00:59,822
Poddáš se

15
00:00:59,864 --> 00:01:03,329
kříži našeho nejvyššího svatého,

16
00:01:03,370 --> 00:01:05,301
stvořitele Země a Nebes,

17
00:01:05,332 --> 00:01:07,878
našeho jediného boha, Ježíše Krista.

18
00:01:07,909 --> 00:01:09,746
Vyjev své jméno!

19
00:01:12,448 --> 00:01:15,318
Beleth.

20
00:01:17,624 --> 00:01:20,567
Máme jeho jméno…
Beleth.

21
00:01:20,598 --> 00:01:22,633
Nyní můžeme použít správné rituály.

22
00:01:26,368 --> 00:01:28,372
Vyženeme mučitele.

23
00:01:39,907 --> 00:01:41,793
JULIO, POMOZ MI, POJĎ SEM.

24
00:01:41,880 --> 00:01:44,128
OCHRAŇUJ HO, SVATÁ PANNO…

........