1
00:00:43,743 --> 00:00:46,952
"Nevěříš, že můžeš zemřít
na zlomené srdce?

2
00:00:47,204 --> 00:00:50,282
Nedávno jsi mi řekl, že jsi miloval.

3
00:00:50,541 --> 00:00:53,832
Kam to svět dospěl?

4
00:00:54,086 --> 00:00:57,792
Musíš pohrdat ženami, co
tě berou takového, jaký jsi,

5
00:00:59,841 --> 00:01:02,384
aby tě objaly

6
00:01:02,634 --> 00:01:05,049
s polibkem jiného ještě na rtech."

7
00:01:07,140 --> 00:01:10,384
"Musíš pohrdat ženami, co
tě berou takového, jaký jsi,

8
00:01:10,643 --> 00:01:13,602
vyhání milence, aby tě objaly

9
00:01:13,854 --> 00:01:16,221
s polibkem jiného ještě na rtech."

10
00:01:17,483 --> 00:01:19,647
Potřebuje to trochu víc práce.

11
00:01:19,902 --> 00:01:21,236
Je to nedokončená práce.

12
00:01:21,486 --> 00:01:23,650
Ještě to není v celku.

13
00:01:23,906 --> 00:01:27,066
Chceš jít na loď nebo zůstaneš tady?

14
00:01:27,325 --> 00:01:29,869
- Dobře.
- Myslím, že možná...

15
00:01:30,120 --> 00:01:31,453
Protože...

16
00:01:31,705 --> 00:01:33,739
Loď mám jen na jeden den.

17
00:01:33,998 --> 00:01:36,032
Porquerolles je krásné místo.

18
00:01:36,292 --> 00:01:40,581
- Ale musíme...
- Dnes večer ji přivedu zpět.

19
00:01:40,837 --> 00:01:42,373
Počkáme na tebe.

20
00:01:44,467 --> 00:01:46,465
Musí ti v tom všem být horko.

21
00:01:46,718 --> 00:01:49,050
Počkáme na tebe
Rychle se převlékni.

22
00:01:50,263 --> 00:01:55,346
- Přivedu ji později.
- Určitě a ne moc pozdě.

23
00:01:55,602 --> 00:01:59,262
Tyhle letní tábory jsou pořád
stejně přísné jako dřív.

........