1
00:00:20,345 --> 00:00:24,975
<i>film podle románu
Jana Potockého</i>

2
00:00:24,850 --> 00:00:27,728
RUKOPIS NALEZENÝ V ZARAGOZE

3
00:00:28,604 --> 00:00:30,981
<i>scénář</i>

4
00:00:35,486 --> 00:00:40,407
<i>hrají</i>

5
00:01:45,848 --> 00:01:47,850
<i>hudba</i>

6
00:02:43,655 --> 00:02:48,369
<i>kamera</i>

7
00:02:48,619 --> 00:02:53,624
<i>režie</i>

8
00:03:57,062 --> 00:03:59,648
Kupředu!
Za mnou!

9
00:06:06,316 --> 00:06:08,318
Jste zajat, pane.

10
00:06:08,360 --> 00:06:09,987
Neklaďte odpor.

11
00:06:13,115 --> 00:06:14,742
Slyšíte mě?

12
00:06:14,825 --> 00:06:16,243
Počkejte chvíli, příteli,

13
00:06:16,326 --> 00:06:18,704
...jen co si prohlédnu
ty nádherné rytiny.

14
00:06:25,669 --> 00:06:27,755
A co nepřítel?

15
00:06:27,838 --> 00:06:29,840
Pokračujte v pronásledování!

16
00:06:38,807 --> 00:06:40,100
Zajímavé.

17
00:06:40,184 --> 00:06:42,436
Velmi.

18
00:06:42,519 --> 00:06:44,855
Jenom škoda, že neumím španělsky.

19
00:06:46,982 --> 00:06:50,861
Hle, to je o mém dědovi.

20
00:06:51,111 --> 00:06:54,531
<i>Hrabě Olavidez,
který v té době,</i>

21
00:06:54,615 --> 00:06:58,619
<i>...ještě nepřivedl osadníky
do pohoří Sierra...</i>

22
00:06:58,702 --> 00:07:01,246
Kapitáne!

23
00:07:02,039 --> 00:07:04,708
Obkličují nás ze všech stran!
Co máme dělat?

24
00:07:04,792 --> 00:07:07,211
........