1
00:00:13,527 --> 00:00:16,984
Nepřekvapuje mě,
že ti zase došel benzín,

2
00:00:17,008 --> 00:00:19,729
protože jsi zase zapomněl
Ferrari dotankovat.

3
00:00:19,759 --> 00:00:21,121
Mám pocit, že přijde ale.

4
00:00:21,145 --> 00:00:24,224
Ale nemohl jsi
natankovat aspoň čtvrt nádrže?

5
00:00:24,254 --> 00:00:26,621
To jsem udělal.
Natankoval jsem čtvrtku.

6
00:00:26,651 --> 00:00:29,788
- Kdy? - Když jsem měl
naposledy peníze. - Jasně.

7
00:00:29,812 --> 00:00:31,785
Ale aspoň mám kanystr.

8
00:00:31,815 --> 00:00:37,655
Jo, máš v autě za 200 000
kanystr na benzín za 10 babek,

9
00:00:37,685 --> 00:00:41,462
což znamená, že plánuješ být
lakomý idiot a nemít benzín.

10
00:00:41,492 --> 00:00:45,004
Asi není vhodná doba žádat tě,
abys ten kanystr chvíli nesla?

11
00:00:45,028 --> 00:00:49,694
- Dobře, chápu. - Nejbližší
benzínka je 3 kiláky daleko

12
00:00:49,724 --> 00:00:52,444
a Ferrari stojí opuštěné
na straně silnice.

13
00:00:52,468 --> 00:00:54,516
Klid. Nikdo mu nic neudělá.

14
00:00:54,546 --> 00:00:57,827
- Je v zóně, kde se neparkuje,
Magnume. - Jo, na západě.

15
00:00:57,857 --> 00:01:01,310
Doslova nikdy jsem tady
ani neviděl odtahovku.

16
00:01:01,340 --> 00:01:04,745
Je to velmi nepravděpodobné.

17
00:01:15,410 --> 00:01:17,086
U čeho jsme to byli?

18
00:01:17,116 --> 00:01:21,379
Říkal jsi,
že nejenže doplníš benzín,

19
00:01:21,409 --> 00:01:25,654
ale taky zaplatíš odtahovku
a poplatky za zadržení.

20
00:01:26,105 --> 00:01:28,220
To nezní jako něco,
co bych řekl.

21
00:01:29,925 --> 00:01:31,982
Jak jsi ty poplatky zaplatil?

22
........