1
00:00:37,193 --> 00:00:41,133
<i>Běda vám! Ó země a moře.<i>

2
00:00:41,968 --> 00:00:45,162
<i>Neboť ďábel
rozhněvanou bestii sesílá,<i>

3
00:00:45,413 --> 00:00:48,658
<i>protože ví, že času se ji nedostává.<i>

4
00:00:49,159 --> 00:00:53,018
<i>Kdo má rozum, sečti počet bestie<i>

5
00:00:53,043 --> 00:00:54,696
<i>a sečti počet člověka,<i>

6
00:00:55,311 --> 00:00:59,284
<i>je to číslo 666.<i>

7
00:01:14,744 --> 00:01:15,744
<i>...potřeboval jsem čas...<i>

8
00:01:15,769 --> 00:01:21,293
Když astrologové
mluví o planetární formaci ...

9
00:01:21,638 --> 00:01:25,938
tato konjunkce se stane
jen jednou za uherský rok.

10
00:01:27,535 --> 00:01:30,005
To, co máte
v „Number of the Beast," je...

11
00:01:30,338 --> 00:01:32,329
je hudební ekvivalent.

12
00:01:32,615 --> 00:01:35,596
Mysleli jsme si, že je to
dobré album, silné album,

13
00:01:35,621 --> 00:01:37,401
ale to je asi tak všechno.

14
00:01:38,862 --> 00:01:41,663
Nemysleli jsme si, že
se zapíšeme do historie.

15
00:01:41,688 --> 00:01:43,025
Nikdo takhle nepřemýšlí.

16
00:02:48,691 --> 00:02:52,156
Rok 1982 byl ideální čas.

17
00:02:52,181 --> 00:02:53,726
„The Beast" ještě nebyl koncept.

18
00:02:53,751 --> 00:02:57,828
Byla to jen skladba, kterou
jsem napsal a nazval ji tak.

19
00:02:57,853 --> 00:02:59,229
Bylo to, jako bychom byli zralí,

20
00:02:59,275 --> 00:03:02,102
byli jsme připraveni
pro "Number of the Beast."

21
00:03:02,440 --> 00:03:06,240
Bylo to jiné než veškerá
hudba, která byla slyšet okolo.

22
00:03:06,276 --> 00:03:10,640
To podle mého
názoru vytvořilo tu jiskru.

23
00:03:13,295 --> 00:03:18,338
........