1
00:00:08,182 --> 00:00:10,727
<i>Nejdřív se změnilo počasí.</i>

2
00:00:11,436 --> 00:00:15,064
<i>Popírači věděli proč,</i>
<i>ale jejich lži nás stejně zahubily.</i>

3
00:00:16,315 --> 00:00:18,609
<i>Válka zahřála Zemi ještě víc.</i>

4
00:00:18,693 --> 00:00:21,988
<i>Ledovce roztály a příroda zkolabovala.</i>

5
00:00:23,072 --> 00:00:26,200
<i>Vědci se pokusili Zemi ochladit,</i>

6
00:00:26,284 --> 00:00:28,494
<i>aby napravili škody, které napáchali.</i>

7
00:00:29,787 --> 00:00:33,791
<i>Ale místo toho ji zmrazili.</i>

8
00:00:38,046 --> 00:00:41,841
<i>Jenom vizionář pan Wilford</i>
<i>předvídal budoucnost</i>

9
00:00:42,425 --> 00:00:44,802
<i>a připravil archu.</i>

10
00:00:47,430 --> 00:00:52,560
<i>V posledních dnech zámrazu</i>
<i>se boháči, mnozí z nich zodpovědní,</i>

11
00:00:52,643 --> 00:00:57,523
<i>uchýlili do </i>Sněhoborce,
<i>obří archy na kolejích s 1 001 vagóny.</i>

12
00:01:00,026 --> 00:01:01,402
<i>Takže jsme my,</i>

13
00:01:01,486 --> 00:01:03,321
<i>lidé ponechaní napospas,</i>

14
00:01:05,156 --> 00:01:07,158
<i>jejich vlak přepadli.</i>

15
00:01:08,451 --> 00:01:09,619
Pomoc!

16
00:01:10,536 --> 00:01:11,954
Vytlačte je!

17
00:01:13,664 --> 00:01:15,041
Nechte mě nastoupit!

18
00:01:17,835 --> 00:01:19,003
Pusť ji!

19
00:01:25,968 --> 00:01:29,597
<i>Prosíme cestující s jízdenkami,</i>
<i>aby nastoupili.</i>

20
00:01:30,598 --> 00:01:33,059
Sněhoborec<i> odjíždí.</i>

21
00:01:33,142 --> 00:01:34,060
Milesi, naskoč!

22
00:01:36,729 --> 00:01:37,688
Mikeu?

23
00:01:37,772 --> 00:01:39,816
- Sněhoborec <i>odjíždí za deset...</i>
- Mikeu!

24
00:01:39,899 --> 00:01:42,318
........