1
00:00:06,000 --> 00:00:09,917
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:50,917 --> 00:00:52,542
Ano! Konečně!

3
00:00:53,458 --> 00:00:57,500
Kide, mám moc dobrou náladu na to, 
abych tě připravila o jídlo.

4
00:00:57,583 --> 00:00:59,167
Takže nemáš zač.

5
00:01:00,208 --> 00:01:03,917
Máš pravdu, Flo.
Skutečný hrdina by měl vědět víc.

6
00:01:04,375 --> 00:01:05,625
Díky!

7
00:01:09,500 --> 00:01:12,958
Mami, vypadá to tu skvěle!
Babička Mo by byla hrdá.

8
00:01:13,042 --> 00:01:15,958
Díky, zlato. Ale byla by pyšnější,

9
00:01:16,042 --> 00:01:19,500
kdyby někdo opravil
tu neonovou ceduli, jak slíbil.

10
00:01:19,583 --> 00:01:21,917
Pracuju na tom, ale mám jen dvě ruce.

11
00:01:22,000 --> 00:01:27,417
Papa G! Máš tak milión rukou.
Ten nápis bys mohl mít opravený hned.

12
00:01:28,708 --> 00:01:32,375
Má na mysli milión plánů. Má pravdu.

13
00:01:32,458 --> 00:01:36,500
Beru si toho moc. Kdybych se soustředil
jen na jedno, zvládl bych to.

14
00:01:36,583 --> 00:01:37,625
To jsem říkal.

15
00:01:37,708 --> 00:01:42,375
Díky. Bude to dobré pro obchod.
Buďte milí na nové návštěvníky.

16
00:01:42,458 --> 00:01:44,375
Měli jsme návštěvníky.

17
00:01:44,458 --> 00:01:47,333
A řeknu ti, nebylo to moc hezké.

18
00:01:49,875 --> 00:01:54,542
Co to děláš? Myslela jsem, že nechceme,
aby někdo věděl o našich schopnostech.

19
00:01:54,625 --> 00:01:56,042
Schopnosti!

20
00:01:57,625 --> 00:01:58,917
Jo, o těch.

21
00:01:59,000 --> 00:02:01,375
Říkal jsem si, že možná ano!

22
00:02:01,458 --> 00:02:02,625
Ne!

23
00:02:02,708 --> 00:02:03,792
Proč, Kide?

........