1
00:00:07,174 --> 00:00:08,884
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,967 --> 00:00:10,385
Pozor všem vlakům!

3
00:00:10,469 --> 00:00:14,473
<i>Nastupovat. Plnou parou vpřed!</i>
<i>Mighty Express!</i>

4
00:00:14,556 --> 00:00:16,517
<i>Siláci už jedou ostošest.</i>

5
00:00:16,600 --> 00:00:18,435
<i>Mighty Express!</i>

6
00:00:18,519 --> 00:00:21,939
<i>Naše parta neumí zahálet. Mighty Express!</i>

7
00:00:24,858 --> 00:00:25,901
<i>Hurá do akce!</i>

8
00:00:25,984 --> 00:00:29,571
<i>Nastupovat. Vyrážíme!</i>
<i>Hbitě všechny zachráníme.</i>

9
00:00:29,655 --> 00:00:31,365
<i>Máme misi, tak už jeď.</i>

10
00:00:31,448 --> 00:00:33,534
<i>Plnou parou vpřed!</i>

11
00:00:35,369 --> 00:00:37,496
<i>Mighty Express!</i>

12
00:00:39,957 --> 00:00:41,583
<i>Chobotnicový expres.</i>

13
00:00:46,380 --> 00:00:49,508
Hele, Finne, na opravu kolejí používám…

14
00:00:49,591 --> 00:00:50,884
Obří chobotnice!

15
00:00:51,718 --> 00:00:53,554
Ne, své nářadí.

16
00:00:53,637 --> 00:00:54,888
Ale ne, podívej.

17
00:01:00,852 --> 00:01:02,563
Obří chobotnice!

18
00:01:02,646 --> 00:01:04,898
Něco hledají. Ale co?

19
00:01:05,399 --> 00:01:07,276
Pozor všem vlakům!

20
00:01:07,359 --> 00:01:11,280
Na shromaždišti vyhlásím dnešní mega misi!

21
00:01:11,363 --> 00:01:15,242
Musím jít,
i když tu máme podrážděné chobotnice.

22
00:01:15,325 --> 00:01:19,454
Neboj. Pokusím se je nějak uklidnit.
Jeď, máš práci.

23
00:01:19,538 --> 00:01:21,248
Hurá do akce!

24
00:01:42,853 --> 00:01:45,689
Dnešní mega mise se zhostí…

........