1
00:00:14,305 --> 00:00:15,932
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:59,059 --> 00:01:00,435
POSTAVY, MÍSTA

3
00:01:00,518 --> 00:01:01,978
A POVOLÁNÍ JSOU SMYŠLENÁ

4
00:01:04,022 --> 00:01:04,898
Dívej se,

5
00:01:05,940 --> 00:01:07,692
co se stane s tvými rodiči.

6
00:01:14,741 --> 00:01:15,700
Ne!

7
00:01:32,383 --> 00:01:33,259
Ne.

8
00:01:47,315 --> 00:01:48,233
Zvedni se.

9
00:01:50,610 --> 00:01:51,444
Prober se.

10
00:01:51,945 --> 00:01:53,238
Prober se!

11
00:01:54,030 --> 00:01:55,281
Tak se prober!

12
00:02:06,209 --> 00:02:07,752
Ji Cheong-sin je mrtvý.

13
00:02:09,129 --> 00:02:11,422
Munovi rodiče a Cheol-jung jsou...

14
00:02:13,800 --> 00:02:14,634
Ne.

15
00:02:15,927 --> 00:02:17,762
Ne, to nemůže být pravda.

16
00:02:17,846 --> 00:02:18,721
Slečno Chu.

17
00:02:18,805 --> 00:02:20,932
Pomozte mi, slečno Chu!

18
00:02:26,146 --> 00:02:27,021
Mune.

19
00:02:27,939 --> 00:02:28,773
Nemá puls.

20
00:02:30,775 --> 00:02:31,651
Mune.

21
00:02:31,734 --> 00:02:32,944
Dělej, prober se.

22
00:02:33,987 --> 00:02:35,989
No tak. To nemůže být pravda.

23
00:02:36,698 --> 00:02:37,949
To není možné. Hej!

24
00:02:38,491 --> 00:02:39,534
Tak se prober!

25
00:02:40,034 --> 00:02:43,538
Prober se! Koukej se probrat!

........