1
00:01:33,833 --> 00:01:37,392
Podle slovníku je
lúzr pomalý člověk,

2
00:01:38,125 --> 00:01:40,392
kterému chybí bystrost a fikanost.

3
00:01:42,250 --> 00:01:44,100
I když všichni víme,
že tvrdý dříč,

4
00:01:44,625 --> 00:01:47,392
poctivý člověk,
ten, kdo se drží pravidel,

5
00:01:48,208 --> 00:01:50,183
se nakonec stává synonymem lúzra.

6
00:01:51,750 --> 00:01:55,308
Ale jednoho dne se ústrky,
na které jsme my, lúzři, zvyklí,

7
00:01:56,042 --> 00:01:58,683
promění ve skutečný
kopanec do obličeje.

8
00:01:59,667 --> 00:02:01,308
A člověk si řekne "dost".

9
00:02:02,750 --> 00:02:07,225
A najednou začne dělat věci,
o nichž netušil, že je jich schopný.

10
00:02:19,167 --> 00:02:25,725
HRDINŠTÍ LÚZŘI

11
00:02:31,292 --> 00:02:34,225
METODIKA

12
00:02:35,833 --> 00:02:37,434
Musí se sem nalít spousta peněz.

13
00:02:37,458 --> 00:02:38,600
To je dost možný.

14
00:02:39,250 --> 00:02:42,642
Ale uvědom si,
že je to tu deset let opuštěné.

15
00:02:43,875 --> 00:02:45,475
Ale my si myslíme...

16
00:02:46,542 --> 00:02:48,517
Co kdybychom zavolali
mladému Delucovi

17
00:02:49,292 --> 00:02:51,100
a udělali mu nabídku?
Nikdy nevíš.

18
00:02:53,042 --> 00:02:54,851
Ty chceš vybudovat podnik jako ten,

19
00:02:54,875 --> 00:02:57,808
co zkrachoval,
na tom samém místě?

20
00:02:58,125 --> 00:03:00,767
Vysvětli mi ten geniální nápad,
já to nechápu.

21
00:03:00,875 --> 00:03:02,808
Počkej chvilku.
Tohle je něco jiného.

22
00:03:02,833 --> 00:03:04,392
Je to jiná věc, je to družstvo.

........