1
00:00:01,168 --> 00:00:02,001
VIDELI STE

2
00:00:02,085 --> 00:00:03,295
<i>Je preč. Leanne tiež.</i>

3
00:00:03,378 --> 00:00:04,880
Musíme obehať celú štvrť.

4
00:00:04,963 --> 00:00:06,006
- Máš niečo?
- Nie.

5
00:00:06,089 --> 00:00:08,509
Ak nájdeme Leanne,
dovedie nás k Jerichovi.

6
00:00:08,592 --> 00:00:11,094
Vieš, čo by som robila.
To, čo každá dobrá matka.

7
00:00:11,178 --> 00:00:12,679
- Roscoe, aký je deň?
- Pondelok.

8
00:00:12,763 --> 00:00:15,015
- Roscoe, je piatok.
- Je piatok?

9
00:00:15,098 --> 00:00:16,850
Je tu 12-sekundové video
možno so zvukom.

10
00:00:16,934 --> 00:00:19,770
<i>- Prosím.
- Nemusíš sa báť, Roscoe.</i>

11
00:00:19,853 --> 00:00:21,271
To je Leanne?

12
00:00:21,355 --> 00:00:24,608
<i>Ak niekto videl Leanne
alebo má informácie o jej pobyte,</i>

13
00:00:24,691 --> 00:00:26,610
<i>kontaktujte ma do redakcie, prosím.</i>

14
00:00:26,693 --> 00:00:28,779
<i>- Prečo ma hľadá?</i>
- Kde si, Leanne?

15
00:00:28,862 --> 00:00:30,822
<i>Prečo ste jej nepovedali, čo spravila?</i>

16
00:01:34,999 --> 00:01:36,876
Och, nie. Nie.

17
00:01:38,878 --> 00:01:41,339
Prosím, prosím, prosím.

18
00:01:45,092 --> 00:01:47,595
Nie!

19
00:01:50,598 --> 00:01:52,558
Vidíš? Nemáš sa čoho báť.

20
00:01:52,642 --> 00:01:55,019
Ani by som nepovedala.

21
00:01:55,102 --> 00:01:58,147
Placenta je úplne dole
a zakrýva krčok maternice.

22
00:01:59,065 --> 00:02:00,191
Vcestná placenta.

23
00:02:00,274 --> 00:02:04,070
........