1
00:00:06,000 --> 00:00:08,958
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:32,500 --> 00:00:34,167
KOPÍROVAT

3
00:00:35,958 --> 00:00:36,833
VLOŽIT

4
00:00:36,917 --> 00:00:38,708
KOPÍROVÁNÍ

5
00:01:01,792 --> 00:01:02,625
Viruco.

6
00:01:02,708 --> 00:01:05,667
- Co tu kurva děláš?
- Otevři, musíme si promluvit.

7
00:01:05,750 --> 00:01:07,417
Co tady kurva děláš?

8
00:01:07,500 --> 00:01:09,500
- Viruco…
- Proč používáš můj klíč?

9
00:01:09,583 --> 00:01:10,875
Tohle je můj byt.

10
00:01:10,958 --> 00:01:12,208
Mám strach.

11
00:01:12,833 --> 00:01:16,000
Nebereš mi telefon,
neodpovídáš na zprávy, Viruco.

12
00:01:16,083 --> 00:01:18,542
Mauro, prosím. Ty ne!

13
00:01:18,625 --> 00:01:20,375
- Nesahej na mě!
- Viruco…

14
00:01:20,458 --> 00:01:22,583
- Netlač na mě.
- Co se stalo?

15
00:01:22,667 --> 00:01:25,125
Jsem blízko tomu, abych to vzdala. Uhni.

16
00:01:25,208 --> 00:01:27,292
- Otevři.
- Uhni. Vypadni.

17
00:01:27,375 --> 00:01:28,333
Viruco, prosím.

18
00:01:28,417 --> 00:01:30,917
Nech mě! Nemáme se o čem bavit, ty idiote!

19
00:01:32,542 --> 00:01:33,708
Viruco!

20
00:01:39,292 --> 00:01:40,167
Jdi pryč!

21
00:01:41,250 --> 00:01:43,500
Odejdi, nebo zavolám policii! Běž!

22
00:01:58,917 --> 00:01:59,792
Viruco.

23
00:02:05,625 --> 00:02:06,625
Viruco.

24
00:03:15,833 --> 00:03:16,708
........