1
00:00:06,000 --> 00:00:08,917
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:46,167 --> 00:00:47,583
- Ano?
- Vidělas to?

3
00:00:48,875 --> 00:00:49,958
Vidíš, jaký je?

4
00:00:55,125 --> 00:00:55,958
Iago.

5
00:00:59,417 --> 00:01:01,083
Co tu děláš? Běž spát.

6
00:01:01,167 --> 00:01:02,333
Pusť mě dovnitř.

7
00:01:03,167 --> 00:01:04,250
Prosím, pusť mě.

8
00:01:04,333 --> 00:01:06,167
<i>Už můžeme být spolu.</i>

9
00:01:07,458 --> 00:01:09,208
<i>Nikdy jsem to nikomu neukázal.</i>

10
00:01:10,667 --> 00:01:11,667
<i>Víš to jen ty.</i>

11
00:01:15,583 --> 00:01:16,750
<i>Potřebuju tě.</i>

12
00:01:18,125 --> 00:01:19,083
Pusť mě dovnitř.

13
00:01:20,042 --> 00:01:22,167
Jen dneska, prosím. Pusť mě dovnitř.

14
00:01:23,958 --> 00:01:25,042
Prosím, Viruco.

15
00:03:00,375 --> 00:03:01,208
Raquel.

16
00:03:05,208 --> 00:03:06,125
Co se děje?

17
00:03:06,208 --> 00:03:07,708
Musím už jít, je pozdě.

18
00:03:08,667 --> 00:03:10,292
- Jsi v pořádku?
- Ano.

19
00:03:12,458 --> 00:03:13,583
Jaks k tomu přišel?

20
00:03:14,708 --> 00:03:16,125
K tomuhle? To nic není.

21
00:03:17,083 --> 00:03:18,750
Říkals, že je to popálenina.

22
00:03:19,458 --> 00:03:20,417
Je to otisk zubů.

23
00:03:21,292 --> 00:03:22,125
Ale Raquel…

24
00:03:22,750 --> 00:03:23,958
Drž se ode mě dál.

25
00:03:24,042 --> 00:03:26,500
........