1
00:00:52,596 --> 00:00:55,780
Paní Tuttleová na vás čeká, pánové.
Je v knihovně.

2
00:02:32,699 --> 00:02:35,620
- Máte to, pane Salisbury?
- Ano, paní Tuttleová.

3
00:02:35,821 --> 00:02:36,921
Nový odstavec.

4
00:02:37,498 --> 00:02:42,597
Celý blok v centru Kansas City
mezi výše zmíněnými ulicemi...

5
00:02:42,632 --> 00:02:45,051
musí být očištěn od všech
stávajících struktur...

6
00:02:45,052 --> 00:02:49,990
a stavba 25. obchodního
domu Tuttle...

7
00:02:50,093 --> 00:02:52,718
musí začít nejpozději...

8
00:02:54,393 --> 00:02:56,218
Nejpozději 1. června.

9
00:02:56,919 --> 00:02:59,311
To bude vše, pane Salisbury.

10
00:02:59,691 --> 00:03:01,690
Pojďte dál, pánové.

11
00:03:10,189 --> 00:03:13,588
Vaše dcera Barbara se evidentně
setkala s Normanem Phiffierem...

12
00:03:13,589 --> 00:03:17,188
první týden v lednu.
Nemůžeme zjistit přesné datum.

13
00:03:17,687 --> 00:03:21,160
Leden, tedy když odešla z domova.
Pokračujte, pokračujte...

14
00:03:21,186 --> 00:03:24,085
- Chci o něm vědět všechno.
- Panu Phiffierovi je 26.

15
00:03:24,185 --> 00:03:28,184
- Narodil se ve Weehawkenu v New Jersey.
- Ve Weehawkenu?

16
00:03:28,219 --> 00:03:31,683
Pan Phiffier přišel brzy o rodiče.
Nemá žádné jiné příbuzné.

17
00:03:32,182 --> 00:03:34,882
Veřejné školní vzdělávání
do páté třídy.

18
00:03:34,917 --> 00:03:38,145
A Barbara byla vzdělaná ve Wellesley.
Promovala s vyznamenáním.

19
00:03:38,180 --> 00:03:43,679
Co mohou mít společného?
Pokračujte, pane Orlandosi!

20
00:03:44,180 --> 00:03:47,428
Pan Phiffier pracoval
jako poslíček v Macys,

21
00:03:47,463 --> 00:03:50,677
uvaděč v divadle Paramount
v New Yorku...

........