1
00:01:12,083 --> 00:01:13,417
Neboj.

2
00:01:14,333 --> 00:01:15,208
Ahoj.

3
00:01:49,625 --> 00:01:51,208
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

4
00:02:32,333 --> 00:02:33,167
In?s!

5
00:02:34,042 --> 00:02:37,542
Cos jí to udělal? Ty hajzle!

6
00:02:40,083 --> 00:02:42,292
Vstávej, Ericu. Pojď.

7
00:02:45,000 --> 00:02:47,333
Camilo, nikam nepůjde.

8
00:02:58,292 --> 00:03:00,292
No tak. Vstávej, Ericu.

9
00:03:03,542 --> 00:03:05,208
Nech mě, Camilo.

10
00:03:06,417 --> 00:03:09,167
Ericu, musíme rychle pryč. Kde máš klíčky?

11
00:03:09,917 --> 00:03:10,750
Jdeme.

12
00:03:22,292 --> 00:03:23,208
Kde je?

13
00:03:23,708 --> 00:03:25,833
Kde je, Tutu? Tys ho nechal jít?

14
00:03:25,917 --> 00:03:26,750
To Camila.

15
00:03:27,833 --> 00:03:28,750
Musím…

16
00:03:29,333 --> 00:03:31,958
Musíš si odpočinout. Já se o ně postarám.

17
00:04:18,917 --> 00:04:20,250
Hned se vrátím.

18
00:04:46,125 --> 00:04:47,167
Co se to děje?

19
00:04:47,667 --> 00:04:50,625
Nejdřív jsi mě chtěla zabít,
teď jsi mě zachránila…

20
00:04:52,958 --> 00:04:54,292
Co po mně chcete?

21
00:04:56,208 --> 00:04:57,208
Jaks to dokázal?

22
00:04:58,708 --> 00:05:00,125
Jaks In?s přemohl?

23
00:05:08,417 --> 00:05:12,375
Mluvila o mých zážitcích z dětství
a já ztratil vědomí.

24
00:05:13,042 --> 00:05:17,375
Ericu, In?s je hrozně mocná bytost.
Je Cuca.

25
........