1
00:00:06,000 --> 00:00:08,920
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,160 --> 00:00:18,040
<i>Jdu pěšky.</i>

3
00:00:18,960 --> 00:00:22,640
<i>Podél tropické cesty.</i>

4
00:00:25,000 --> 00:00:29,440
<i>Noc je klidná.</i>

5
00:00:30,400 --> 00:00:33,680
<i>A přenáší vůni</i>

6
00:00:34,560 --> 00:00:37,640
<i>lepkavé vlhkosti.</i>

7
00:00:42,200 --> 00:00:43,400
KLUB ALBATROS

8
00:00:58,480 --> 00:01:00,120
{\an8}<i>Jdu pěšky.</i>

9
00:01:00,200 --> 00:01:02,760
{\an8}<i>Podél tropické cesty.</i>

10
00:01:04,320 --> 00:01:06,280
{\an8}<i>Noc je klidná.</i>

11
00:01:08,040 --> 00:01:11,480
{\an8}<i>A přenáší vůni lepkavé vlhkosti.</i>

12
00:01:13,400 --> 00:01:16,320
{\an8}<i>A vánek…</i>

13
00:01:16,400 --> 00:01:18,320
{\an8}<i>který se line z moře.</i>

14
00:01:18,920 --> 00:01:22,320
{\an8}<i>Slyšel jsem pověst o písni.</i>

15
00:01:23,040 --> 00:01:26,200
{\an8}<i>Byla to píseň lásky a věrnosti.</i>

16
00:01:27,720 --> 00:01:29,000
{\an8}<i>Následoval jsem ji</i>

17
00:01:29,600 --> 00:01:30,760
{\an8}<i>noc co noc</i>

18
00:01:30,840 --> 00:01:34,360
{\an8}<i>až k širému moři.</i>

19
00:01:35,280 --> 00:01:36,720
<i>Abych ji mohl líbat.</i>

20
00:01:36,800 --> 00:01:42,680
<i>Na její rty, nadmuté láskou.</i>

21
00:01:42,760 --> 00:01:46,400
<i>Přísahala, že mě bude milovat víc a víc.</i>

22
00:01:46,480 --> 00:01:48,280
<i>A že nikdy nezapomene</i>

23
00:01:48,360 --> 00:01:52,480
<i>na tu noc u moře.</i>

24
00:01:54,960 --> 00:01:56,280
Já to ale chápu.

25
00:01:58,040 --> 00:01:58,880
Ne.

........