1
00:00:00,600 --> 00:00:09,400
Titulky 5.2.2021
Andrea1717

2
00:01:27,200 --> 00:01:30,000
<i>Miluj ma, ak si trúfaš</i>

3
00:01:30,000 --> 00:01:32,800
<i>7. epizóda</i>

4
00:01:47,420 --> 00:01:48,920
Haló?

5
00:01:51,600 --> 00:01:52,800
Myslíš to vážne?

6
00:01:52,800 --> 00:01:55,800
Hneď som dolu, daj mi 5 minút.

7
00:02:08,400 --> 00:02:11,900
Xun Ran! Xun Ran!

8
00:02:12,800 --> 00:02:14,400
Prečo si tu?
Si na pracovnej ceste?

9
00:02:14,400 --> 00:02:16,200
Preložili ma k polícii v Jiangzhou.

10
00:02:16,210 --> 00:02:17,840
- Budem tam aspoň rok.
- Naozaj?

11
00:02:17,870 --> 00:02:20,050
Ak ťa preložili, budeš mať
viac príležitostí na postup.

12
00:02:20,090 --> 00:02:21,550
Blahoželám.

13
00:02:22,590 --> 00:02:25,000
Teta Jian mi dala tvoja dresu.

14
00:02:25,100 --> 00:02:27,800
Chcel som ťa navštíviť dnes,
pretože je víkend.

15
00:02:27,900 --> 00:02:31,000
Poďme hore, porozprávame sa u mňa.

16
00:02:31,000 --> 00:02:33,600
8, 9, 9,

17
00:02:33,600 --> 00:02:36,200
13, 14,

18
00:02:36,200 --> 00:02:39,700
15, 19.

19
00:02:41,800 --> 00:02:44,400
Toto sú čísla, ktoré si poslal
na rozlúštenie špecialistom?

20
00:02:45,400 --> 00:02:47,800
Nedávajú žiadny zmysel.

21
00:02:49,000 --> 00:02:54,000
Aby si pochopila, či majú nejaký
význam, musíš mať správny kľúč.

22
00:02:54,000 --> 00:02:58,400
Ak nebudeme mať nejakú nápovedu,
bude to ako hľadať ihlu v kope sena.

23
00:02:59,210 --> 00:03:02,800
Nakoniec je to jednoducho vražda,

........