1
00:00:16,558 --> 00:00:20,562
SNOOPY A JEHO ŠOU

2
00:00:22,022 --> 00:00:24,358
„Príbeh Snoopyho.“

3
00:00:54,805 --> 00:00:56,306
Úžasné!

4
00:00:56,390 --> 00:00:58,392
Je to veľmi poučné.

5
00:00:58,475 --> 00:01:01,562
A zábavné. Pozrite si stranu 52.

6
00:01:04,815 --> 00:01:06,984
Hej! Hodí mi niekto loptičku?

7
00:01:07,067 --> 00:01:09,152
Tomuto neuveríš, Charlie Brown.

8
00:01:09,236 --> 00:01:12,072
Tvoj pes napísal autobiografiu.

9
00:01:12,155 --> 00:01:13,866
Autobiografiu?

10
00:01:13,949 --> 00:01:17,202
Netušil som, že Snoopy sa narodil na divokom západe.

11
00:01:17,286 --> 00:01:19,663
Koľko má tvoj pes vlastne rokov?

12
00:01:47,774 --> 00:01:52,112
Počkať. Snoopy sa nenarodil na divokom západe.

13
00:01:52,196 --> 00:01:54,448
Narodil sa na farme Daisy Hill.

14
00:01:54,865 --> 00:01:57,951
Mal štyroch bratov a jednu sestru.

15
00:01:58,327 --> 00:01:59,786
Volali sa: Spike,

16
00:01:59,870 --> 00:02:00,954
Andy,

17
00:02:01,038 --> 00:02:02,039
Marbles,

18
00:02:02,122 --> 00:02:03,165
Olaf,

19
00:02:03,916 --> 00:02:07,002
Belle, a samozrejme... Snoopy.

20
00:02:08,878 --> 00:02:11,882
Že vraj sa hrali na naháňačku,

21
00:02:11,965 --> 00:02:13,175
s lanom,

22
00:02:13,842 --> 00:02:15,260
a na schovávačku.

23
00:02:16,762 --> 00:02:19,139
Ale najradšej spolu spievali.

24
00:02:21,642 --> 00:02:24,144
Ale nemohli spievať večne.

25
00:02:24,228 --> 00:02:26,355
Šteniatka postupne adoptovali,

........