1
00:00:00,080 --> 00:00:06,810
Titulky 5.2.2021
Andrea1717

2
00:01:27,290 --> 00:01:30,030
<i>Miluj ma, ak si trúfaš</i>

3
00:01:30,030 --> 00:01:32,740
<i>8. epizóda</i>

4
00:01:34,600 --> 00:01:36,990
Toto je akcia výlučne môjho oddelenia.

5
00:01:36,990 --> 00:01:39,660
Ešte nevyšetrujeme verejne.
Keby som neprišla bolo by to čudné.

6
00:01:39,660 --> 00:01:43,560
Všetci sú podozriví
a jedným z nich je určite vrah.

7
00:01:43,560 --> 00:01:45,740
Je to príliš nebezpečné.

8
00:01:45,740 --> 00:01:48,960
Ak aj máš pravdu,
ja nie som ich cieľ

9
00:01:48,960 --> 00:01:52,420
a v každom prípade, tam bude veľa ľudí,
nemusíš sa báť.

10
00:01:54,880 --> 00:01:58,480
Ak musíš ísť, musíš byť pripravená.

11
00:01:59,320 --> 00:02:01,700
Bo Jin Yan už všetko zariadil.

12
00:02:04,090 --> 00:02:05,890
Haló? Xun Ran?

13
00:02:05,890 --> 00:02:08,130
Je to dobrá príležitosť vypočuť ich.

14
00:02:08,130 --> 00:02:09,500
Rozumiem.

15
00:02:10,900 --> 00:02:12,430
Ahoj.

16
00:02:19,480 --> 00:02:21,290
To bol Xun Ran.

17
00:02:21,290 --> 00:02:26,180
Už od detstva je ako kvočka,
stále ma kontroluje.

18
00:02:28,640 --> 00:02:30,920
Veľmi sa o vás stará.

19
00:02:30,920 --> 00:02:35,020
Vyrastali sme spolu ako brat a sestra.

20
00:02:41,550 --> 00:02:43,290
Skúste mi to povedať.

21
00:02:51,370 --> 00:02:54,230
Keďže je jasné,
že to je vnútorná záležitosť,

22
00:02:54,230 --> 00:02:59,190
tak ten kto zatiahol Wang Wan Wei
do drog a ovládal ju, je jeden z nich.

23
00:02:59,190 --> 00:03:02,310
Nie je to Mai Chen. Xue Qing
a manažér Shen boli zaneprázdnení
........