1
00:00:49,032 --> 00:00:51,451
<i>Všichni přece víme, jak to skončí.</i>

2
00:00:54,329 --> 00:00:55,663
<i>Všichni umřou.</i>

3
00:00:57,206 --> 00:00:58,750
<i>To by nemělo být překvapení.</i>

4
00:00:59,667 --> 00:01:03,838
<i>Co jiného má dělat starý bílý muž</i>
<i>s vědomostmi za celý život,</i>

5
00:01:04,464 --> 00:01:06,132
<i>které zmizí s ním,</i>

6
00:01:07,508 --> 00:01:09,510
<i>než použít je jako zbraň?</i>

7
00:01:11,137 --> 00:01:13,348
<i>Velikáni kašlou na smrt.</i>

8
00:01:14,766 --> 00:01:16,434
<i>Má posádka to respektuje.</i>

9
00:01:25,318 --> 00:01:28,279
Dobré ráno, rodino. S chutí vstávat.

10
00:01:29,697 --> 00:01:33,493
<i>Počítáme 2 468 dní od odjezdu</i>

11
00:01:33,993 --> 00:01:35,745
<i>a tři dny od znovuspojení.</i>

12
00:01:36,412 --> 00:01:38,122
<i>Pro výjimečného soudruha</i>

13
00:01:38,206 --> 00:01:43,753
<i>jsem vybral „Lví pochod“</i>
<i>od Camilla Saint-Saënse.</i>

14
00:01:44,462 --> 00:01:45,880
<i>Jsme lvi</i>

15
00:01:45,963 --> 00:01:49,675
a přišli jsme si vzít
naši věčnou lokomotivu

16
00:01:49,759 --> 00:01:52,220
od smečky ňafajících hyen.

17
00:01:53,596 --> 00:01:57,141
Naše hrdost číhá a čeká,

18
00:01:57,225 --> 00:02:00,937
každý z vás hraje svou roli
ve veliké odyseji.

19
00:02:01,687 --> 00:02:04,273
<i>Někdo platí vyšší cenu než jiní.</i>

20
00:02:04,357 --> 00:02:08,236
<i>A nikdo nezaplatil víc než Bob Ledař.</i>

21
00:02:09,237 --> 00:02:12,532
<i>Všichni bychom měli</i>
<i>přinášet oběti jako náš Bob.</i>

22
00:02:13,366 --> 00:02:15,618
<i>Abychom byli vždy připraveni.</i>

23
00:02:16,577 --> 00:02:20,840
<i>Sjednotíme se za naším mrazobijcem…</i>

24
00:02:25,795 --> 00:02:28,297
<i>až přijde den, kdy si znovu vezmeme,</i>
........