1
00:00:32,860 --> 00:00:36,718
DOKONALÁ PLANÉTA

2
00:00:41,203 --> 00:00:44,122
Na planéte Zem život prekvitá...

3
00:00:52,340 --> 00:00:55,635
..vďaka mocným silám prírody.

4
00:01:02,141 --> 00:01:05,562
Počasie nám poskytuje predvídateľné
schémy dažďových zrážok.

5
00:01:09,525 --> 00:01:14,154
Slnečné svetlo dodáva energiu do
všetkých častí povrchu planéty Zem.

6
00:01:17,617 --> 00:01:21,579
Oceánske prúdy roznášajú živiny
po celom svete.

7
00:01:26,251 --> 00:01:30,631
Sopky vytvárajú a zúrodňujú zem.

8
00:01:32,591 --> 00:01:37,221
Spoločne tieto sily pomáhajú
formovať našu živú planétu.

9
00:01:41,392 --> 00:01:43,185
Je to však krehký systém.

10
00:01:43,186 --> 00:01:45,105
Fajn, dajme ho dovnútra.

11
00:01:51,194 --> 00:01:55,365
Toto slonie mláďa umiera od smädu.

12
00:01:55,366 --> 00:01:56,784
Riadny glg.

13
00:01:59,162 --> 00:02:02,373
Najnovšia obeť nášho meniaceho sa sveta.

14
00:02:07,128 --> 00:02:12,218
Našťastie ho našli záchranári
a tak má šancu.

15
00:02:20,268 --> 00:02:24,231
Toto mláďa je zrejme obeťou novej sily...

16
00:02:26,024 --> 00:02:30,153
..takej významnej, že ohrozuje
budúcnosť života na Zemi.

17
00:02:36,765 --> 00:02:40,727
ĽUDSTVO

18
00:02:48,549 --> 00:02:51,300
Vyše 60 rokov mám výsadu

19
00:02:51,301 --> 00:02:54,805
byť svedkom sveta prírody
vo všetkých jeho zázrakoch.

20
00:02:56,473 --> 00:03:02,147
No planéta, ktorú som videl ako mladý,
sa zmenila na nepoznanie.

21
00:03:03,857 --> 00:03:09,611
Ľudská činnosť je dnes taká dominantná,
že narúša prírodné sily

22
00:03:09,612 --> 00:03:13,659
a nevyhnutné biotopy potrebné
k tomu, aby život na Zemi prežil.

23
00:03:15,077 --> 00:03:18,496
........