1
00:01:26,943 --> 00:01:29,610
<i>Love O2O</i>

2
00:01:30,049 --> 00:01:32,383
<i>Časť 7.</i>

3
00:01:59,491 --> 00:02:02,816
Si neuveriteľný.
Máš také jemné pohyby.

4
00:02:02,916 --> 00:02:04,149
Preháňaš.

5
00:02:04,249 --> 00:02:07,692
Poďme. Zo Súboja hrdinov kondora
zostáva posledný level.

6
00:02:10,991 --> 00:02:12,171
Počkajte, stop.

7
00:02:13,950 --> 00:02:17,733
Už ste na poslednom leveli?

8
00:02:17,833 --> 00:02:18,932
Áno.

9
00:02:20,867 --> 00:02:23,358
Na tom brutálne ťažkom?

10
00:02:23,458 --> 00:02:28,275
Ktorý nedokončil
žiadny pár od spustenia hry?

11
00:02:28,375 --> 00:02:29,567
Asi áno.

12
00:02:29,667 --> 00:02:35,442
Páni. Len šialenec
ako Naj-che by to mohol zvládnuť.

13
00:02:35,542 --> 00:02:37,561
Vy na to nemáte.

14
00:02:37,661 --> 00:02:40,442
Jasné. Nie sme šialenci.

15
00:02:40,542 --> 00:02:42,567
Nejde o šialenstvo.

16
00:02:42,667 --> 00:02:46,233
Nemáte partnerku.

17
00:02:46,333 --> 00:02:47,652
To...

18
00:02:50,200 --> 00:02:51,492
Poďme.

19
00:03:05,991 --> 00:03:11,192
I-siao Naj-che
a Blesková Wej-wej. Dokonalý pár.

20
00:03:11,292 --> 00:03:13,001
Vaša láska a odvaha

21
00:03:13,101 --> 00:03:16,801
vás preniesla
cez všetky prekážky až sem.

22
00:03:16,901 --> 00:03:19,150
Najprv vám chcem preto poblahoželať.

23
00:03:19,250 --> 00:03:22,483
A teraz nasleduje
posledný level Súboja hrdinov kondora.

24
........