1
00:00:11,292 --> 00:00:14,625
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:01:50,542 --> 00:01:51,375
Zlato…

3
00:01:52,167 --> 00:01:54,833
Řekl jsem ti, že Vilíka v posteli nechci.

4
00:01:54,917 --> 00:01:58,083
Neříkej Vilémovi „Vilík“.

5
00:01:59,333 --> 00:02:00,458
- Kdes byl?
- Nikde.

6
00:02:00,542 --> 00:02:01,375
Jasně.

7
00:02:02,042 --> 00:02:05,667
Vzbudil jsi ho, a to je špatný.
Tenhle týden má rande.

8
00:02:06,208 --> 00:02:08,292
Nedostatek spánku ničí libido.

9
00:02:12,000 --> 00:02:14,958
LETNÍ SEN

10
00:03:30,625 --> 00:03:31,667
Opatrně.

11
00:03:33,333 --> 00:03:36,000
Jdeme chytat ryby?

12
00:03:36,083 --> 00:03:39,000
Ne, ryby ne, ale pozornost.

13
00:03:39,083 --> 00:03:40,625
To nechápu.

14
00:03:42,083 --> 00:03:44,000
Neboj, můj ředitel taky ne.

15
00:03:48,375 --> 00:03:49,375
Páni!

16
00:03:50,667 --> 00:03:52,583
Ještě jedna reklama a je hotovo.

17
00:03:53,792 --> 00:03:55,417
Tohle převlékání mě zabije.

18
00:03:55,500 --> 00:03:57,208
Zaplatím tátův dluh a končím.

19
00:03:57,875 --> 00:03:58,708
Hej!

20
00:03:59,292 --> 00:04:00,500
Už toho mám dost.

21
00:04:01,000 --> 00:04:03,458
- Čeho?
- Tohohle! Všeho…

22
00:04:03,542 --> 00:04:06,417
- Vždyť to dopadlo dobře.
- Co? Můj nahej zadek?

23
00:04:06,500 --> 00:04:08,250
Monio… Už jsem ti to říkal.

24
00:04:08,333 --> 00:04:12,333
Ten nahej zadek má srdce,
mozek, city a sny.
........