1
00:01:21,970 --> 00:01:26,970
Titulky 11.2.2021
Andrea1717

2
00:01:27,170 --> 00:01:30,020
<i>Miluj ma, ak si trúfaš</i>

3
00:01:30,020 --> 00:01:33,000
<i>14. epizóda</i>

4
00:01:34,060 --> 00:01:36,640
Prečo si mi to nepovedal?

5
00:01:43,790 --> 00:01:46,390
Pokiaľ ide o Tommyho,

6
00:01:46,390 --> 00:01:49,370
som si veľmi dobre vedomý jeho hrozby,

7
00:01:49,370 --> 00:01:52,790
ale nemám jeho situáciu
pevne pod kontrolou.

8
00:01:52,790 --> 00:01:55,730
Neustále ma pozoruje,

9
00:01:55,730 --> 00:01:58,450
hľadá moje slabosti,

10
00:01:58,450 --> 00:02:00,460
ale nemôže sa ku mne príliš priblížiť.

11
00:02:00,460 --> 00:02:01,473
Takže som si myslel,

12
00:02:01,673 --> 00:02:04,560
že jeho pozorovania a chápanie
budú prinajlepšom chatrné.

13
00:02:04,560 --> 00:02:09,130
Chatrné?

14
00:02:10,240 --> 00:02:11,262
Mal som veľa asistentov.

15
00:02:11,462 --> 00:02:13,890
Ani zďaleka nie si ten
s ktorým som pracoval najdlhšie.

16
00:02:15,130 --> 00:02:17,110
Takže,

17
00:02:18,070 --> 00:02:20,680
som mal malý záblesk nádeje,

18
00:02:23,050 --> 00:02:27,190
- že to nezistí.
- Nezistí čo?

19
00:02:27,190 --> 00:02:29,670
Že nezistí, aká dôležitá si.

20
00:02:30,630 --> 00:02:33,390
Že nezistí,

21
00:02:33,390 --> 00:02:36,660
že si priateľka o ktorú sa starám.

22
00:02:36,660 --> 00:02:38,810
Že nezistí,

23
00:02:43,080 --> 00:02:45,500
že si mojou slabosťou.

24
00:02:48,960 --> 00:02:52,530
Otec, otec. Si doma?
........