1
00:00:33,400 --> 00:00:37,400
slovenské titulky: blinkity

2
00:00:52,700 --> 00:00:55,700
ZÁPADNÝ BERLÍN, NEMECKO

3
00:00:56,299 --> 00:01:01,000
9. NOVEMBER 1989

4
00:01:14,000 --> 00:01:15,299
<i>Od vlaňajška</i>

5
00:01:15,500 --> 00:01:18,000
<i>som Hans Hoffman,nemecký biznismen.</i>

6
00:01:20,000 --> 00:01:23,000
<i>V skutočnosti sa volám Ari Ben-Sion.</i>

7
00:01:26,500 --> 00:01:28,299
<i>Klamať nie je ľahké,</i>

8
00:01:29,000 --> 00:01:32,299
<i>ale ak neoddelím od seba
tieto dva svety, zomriem.</i>

9
00:01:40,299 --> 00:01:43,799
<i>Keby som mohol,
bol by som celý čas Hansom Hoffmanom.</i>

10
00:01:47,000 --> 00:01:48,299
- Hans Hoffman.
<i>- Našli sme ho.</i>

11
00:01:48,799 --> 00:01:51,000
<i>Je v hoteli Avalon. Môžeme začať.</i>

12
00:01:54,500 --> 00:01:58,299
<i>Jeden z našich agentov odovzdával
Sýrčanom tajné informácie.</i>

13
00:01:58,500 --> 00:02:00,299
<i>Môj partner a ja sme boli poverení</i>

14
00:02:00,500 --> 00:02:02,799
<i>priviesť ho do Izraela
na výsluch.</i>

15
00:02:23,099 --> 00:02:24,599
<i>- Odhalili ťa?</i>
- Áno.

16
00:02:25,400 --> 00:02:27,400
<i>Len pokojne. Vezmem ťa do Sýrie.</i>

17
00:02:28,300 --> 00:02:30,300
Ale ak ma naši spoznajú, zabijú ma.

18
00:02:31,300 --> 00:02:32,599
<i>Ver mi, priateľ môj.</i>

19
00:02:33,800 --> 00:02:35,400
<i>Našiel si, koho hľadám?</i>

20
00:02:38,199 --> 00:02:41,099
Poznám iba jeho krycie meno.

21
00:02:44,599 --> 00:02:46,300
Voláme ho Anjel.

22
00:02:46,900 --> 00:02:48,400
<i>- Potrebujem vedieť jeho...</i>
- Haló?

23
00:03:30,099 --> 00:03:33,111
<i>Ak niečo nejde tak ako má,
platí jedno pravidlo:</i>

........