1
00:00:32,491 --> 00:00:35,360
<i>Člověk je ponořený do sebe.</i>

2
00:00:38,330 --> 00:00:41,083
<i>Každý věří, že je středem vesmíru.</i>

3
00:00:43,627 --> 00:00:46,380
<i>Nemůžeme si pomoct. Máme to v povaze.</i>

4
00:00:48,632 --> 00:00:54,429
<i>Intrikujeme, kujeme pikle,</i>
<i>hrajeme své pošetilé hry.</i>

5
00:00:57,057 --> 00:01:01,144
<i>Proč myslíme,</i>
<i>že jsme nejdůležitější na světě?</i>

6
00:01:05,315 --> 00:01:06,567
<i>Nejsme.</i>

7
00:01:09,570 --> 00:01:12,656
<i>Chápu, co si většina lidí bojí přiznat. </i>

8
00:01:14,825 --> 00:01:16,451
<i>Vesmír je lhostejný.</i>

9
00:01:17,661 --> 00:01:20,038
<i>Nestará se o naše malicherné plány...</i>

10
00:01:20,872 --> 00:01:22,916
<i>nebo naše křehká srdce.</i>

11
00:01:25,460 --> 00:01:27,462
<i>Vesmír má s námi své vlastní plány</i>

12
00:01:29,881 --> 00:01:34,344
<i>na palubě Sněhoborce dlouhého 1 001 vůz.</i>

13
00:01:56,533 --> 00:01:59,661
Layton to ví
a potuluje se někde v útrobách vlaku?

14
00:01:59,745 --> 00:02:03,916
{\an8}Ne. Nejspíš se schovává a najdeme ho.

15
00:02:03,999 --> 00:02:05,500
{\an8}Měli bychom s pravdou ven.

16
00:02:07,044 --> 00:02:09,338
{\an8}Přiznat cestujícím, že jsme to jen my tři.

17
00:02:09,421 --> 00:02:11,298
{\an8}Než jim to řekne Layton.

18
00:02:11,840 --> 00:02:13,967
{\an8}Vystrčili by nám hlavy na mráz.

19
00:02:14,635 --> 00:02:17,638
{\an8}Layton to neprozradí. Aspoň zatím.

20
00:02:17,721 --> 00:02:18,931
{\an8}Jak si můžeš být tak jistá?

21
00:02:19,765 --> 00:02:22,976
{\an8}Bude si hlídat své tajemství,
dokud nepřijde na to, jak ho využít.

22
00:02:24,186 --> 00:02:25,562
{\an8}Ale já mu to nedovolím.

23
00:02:32,444 --> 00:02:33,779
Vlak je tvůj, Javi.

24
00:02:36,448 --> 00:02:37,658
{\an8}Vlak je můj.

........