1
00:01:36,522 --> 00:01:40,992
„Trůn smrti ční bez svatozáře hvězd...

2
00:01:41,060 --> 00:01:43,795
v nejpochmurnějším městě ze všech měst,

3
00:01:43,863 --> 00:01:46,898
kde táhnou černé mraky od pólů...

4
00:01:46,966 --> 00:01:51,603
a kde při míruplném hlaholu,
je zlo i dobro věčně pospolu.

5
00:01:51,671 --> 00:01:55,206
Stráž věží, oltář, staré opery,

6
00:01:55,274 --> 00:02:00,111
čas neotřásl žádnou, jaký div,
jsou plny démonické nádhery...

7
00:02:00,179 --> 00:02:03,698
a vítr neubral jim temných zdiv,

8
00:02:03,766 --> 00:02:06,568
tam pod nebem, kde mají tajný vchod,

9
00:02:06,636 --> 00:02:09,654
jako by jejich vrcholky daly smrt,

10
00:02:09,722 --> 00:02:12,223
jsou zbytky chmurných, elegických vod."

11
00:02:19,866 --> 00:02:22,066
Je to mrtvola, pane Harrisi,
a podivně oblečená.

12
00:02:22,134 --> 00:02:24,906
To vidím.
Kdo je to?

13
00:02:27,973 --> 00:02:31,743
To je pan Penrose, právník,
který radil slečně Tregellisové.

14
00:02:31,811 --> 00:02:33,227
Chudák.

15
00:02:33,295 --> 00:02:34,763
Je to ďáblova práce.

16
00:02:34,830 --> 00:02:35,997
Buď zticha, ty starý blázne.

17
00:02:36,065 --> 00:02:37,898
Říkal jsem ti, že z toho
nebude nic dobrého...

18
00:02:37,966 --> 00:02:41,069
Americká dívka v panském domě,
právníci a tento mladý muž se...

19
00:02:41,137 --> 00:02:46,074
svými vzorky hornin a otázkami
týkajících se starých dolů.

20
00:02:46,142 --> 00:02:48,076
Ty starý blázne, uslyší tě.

21
00:02:48,144 --> 00:02:52,414
Slyšel tě.
A co tělo?

22
00:02:53,482 --> 00:02:56,485
Někdo to musí říct slečně Tregellisové.

23
00:02:57,553 --> 00:02:59,287
Dobře, já půjdu.
........